Beneficjent:
Gmina Miejska Biała Podlaska

Lokalizacja projektu:
Biała Podlaska

Termin realizacji projektu:
2010.09.30 - 2012.12.31

Źródło dofinansowania:
Oś PRIORYTETOWA V: TRANSPORT
Działanie 5.3 Miejski transport publiczny

Racjonalizacja systemu transportu
publicznego w mieście Biała Podlaska
II etap

Całkowita wartość projektu:
20 130 474,52 PLN

Wielkość dofinansowania:
15 060 870,23 PLN

Udział własny:
5 069 604,29 PLN

NOWA JAKOŚĆ

MIEJSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO
w BIAŁEJ PODLASKIEJ

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

Rozbudowa odcinka ul. Terebelskiej od drogi krajowej nr 2 do skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi i Okopową o długości 567 mb, szerokości 10,5 mb, jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodniki o szerokości 2,5mb zlokalizowane z prawej strony (po stronie stacji paliw) bezpośrednio przy ulicy, z lewej strony oddzielone pasem zieleni z opaską o łącznej szerokości 2,5mb; przeniesienie odcinka sieci wodociągowej przebiegającego pod drogą oraz usunięcie kolizji z sieciami technicznymi. Dwie nowo zaprojektowane zatoki autobusowe w ciągu ul. Terebelskiej zostały zlokalizowane w miejscu zatok istniejących, trzecia nowo zaprojektowana zatoka autobusowa, zlokalizowana została przy ul. Królowej Jadwigi bezpośrednio przy wlocie do ul. Terebelskiej. Budowa ronda u wlotu ulic Okopowej i Królowej Jadwigi oraz ronda u wlotu ul. Anny Jagiellonki.

Rozbudowa myjni autobusowej BALTIC 4.2, położonej przy ul. Brzegowej 2 E poprzez wykonanie fundamentów, szkieletu, ścian, dachu i wrót (hala oraz pomieszczenia pomocnicze, wyposażone w wentylację i świetliki dachowe), centralnego ogrzewania z przyłączem do sieci ciepłowniczej i instalacji sanitarnej.

Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Sielczyk i Al. Solidarności.

Budowa 8 zatok autobusowych (przy ul.: Orzechowej, Kopernika, Piłsudskiego, Sidorskiej).

Wymiana wiat (24 szt.) i słupków przystankowych (52 szt.).

Zakup taboru autobusowego (12 szt. autobusów spełniających wymagania normy spalania Euro 5, o pojemności min. 100 miejsc).

Dostosowanie i przebudowa urządzeń sygnalizacji świetlnej i akustycznej w mieście (52 szt.).

Wyposażenie transportu publicznego w systemy: monitoringu bezpieczeństwa pojazdów, obszarowego sterowania i nadzoru, informacji pasażerskiej, biletu elektronicznego.

Bialska KARTA MIEJSKA

bilet elektroniczny

CZYM JEST BIALSKA KARTA MIEJSKA?

Bialska Karta Miejska (BKM) jest nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej Białej Podlaskiej. Pozwala korzystać z przejazdów bez konieczności zakupywania biletów papierowych, co czyni ją wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem.

BKM posiada dwie funkcje, może być jednocześnie nośnikiem:

Biletów okresowych

Biletów jednorazowych - usługa elektronicznej portmonetki, pozwala gromadzić środki na karcie i wnosić opłaty za jednorazowe przejazdy według obowiązującej taryfy.

BKM może zostać wydana jako:

Karta spersonalizowana - przypisana jest do konkretnej osoby i tylko przez nią może być użytkowana. Mogą się na niej znaleźć informacje o ewentualnych ulgach lub przejazdach bezpłatnych, przysługujących posiadaczowi.

Karta na okaziciela - może służyć wielu użytkownikom.

JAK UZYSKAĆ BIALSKĄ KARTĘ MIEJSKĄ?

Bialską Kartę Miejską uzyskać można w:

Informacja o projekcie:
Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji
tel. 83 341 61 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl