deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Deklaracja dostępności serwisu Fundusze krajowe i europejskie w Białej Podlaskiej prowadzonego przez Urząd Miasta Biała Podlaska

Urząd Miasta Biała Podlaska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundusze krajowe i europejskie w Białej Podlaskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Czerkies.
 • E-mail: dostepnosc.cyfrowa@bialapodlaska.pl
 • Telefon: 83 341 64 84

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Biała Podlaska
 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
 • E-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl
 • Telefon: 83 341 61 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Piłsudskiego 3

Podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ul. Piłsudskiego. Wewnątrz budynku dostępna winda. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na trzecim piętrze.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Janowska 27

Podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ul. Sadowej.

Straż Miejska, Aleja Tysiąclecia 22

Podjazd dla wózków inwalidzkich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Tłumacz języka migowego dostępny w budynku ul. Piłsudskiego 3, parter, przy stanowisku informacji.
 2. Strona internetowa umożliwia standardową nawigację po elementach aktywnych za pomocą klawiatury, klawiszem TAB do przodu, SHIFT + TAB wstecz.
 3. Strona internetowa umożliwia powiększenie czcionki oraz kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Stale pracujemy nad poprawą dostępności i jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi w tym zakresie.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.