deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Bezpiecznie do szkoły - modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

8.11.2019 r.

Źródło dofinansowania

Porozumienie nr 893 z dnia 8.07.2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Miejską Biała Podlaska

Koszt całkowity projektu

129 085,01 zł

Wartość dofinansowania

100 000,00 zł

Udział własny

29 085,01 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, poprzez bezpieczne przejścia dla pieszych. Produktem projektu jest jedno zmodernizowane / przebudowane / doposażone przejście dla pieszych. Rezultaty to:

 1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego.
 3. Wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się w okolicy i na przejściu dla pieszych.
 4. Ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych (wypadki, kolizje, wtargnięcia, potrącenia).
 5. Efektywne wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych.
 6. Wypracowanie wśród kierowców nawyku zwalniania przed przejściami dla pieszych.

Opis projektu

Realizacja projektu służy wspieraniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych poprzez poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej. Projekt realizowano dwutorowo poprzez poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym oraz poprzez działania edukacyjno – profilaktyczne uświadamiające prawidłowe zachowania na i w okolicach przejść dla pieszych. Zrealizowane zadanie inwestycyjne znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 5, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Przedszkola Samorządowego nr 7, znajdujących się w odległości do 300 m od przejścia dla pieszych. W ramach projektu wykonano następujące działania:

 • wykonanie dokumentacji technicznej (Projekt tymczasowej organizacji ruchu i Projekt docelowej stałej organizacji ruchu), wykonane siłami własnymi Urzędu Miasta Biała Podlaska.
 • poprawa infrastruktury przejścia dla pieszych przy ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej poprzez:
  • wymianę warstwy ścieralnej jezdni na powierzchni montażu antypoślizgowej nawierzchni drogowej i na samym przejściu dla pieszych;
  • montaż aktywnego najazdowego punktowego dwustronnego oświetlenia LED 16 szt., instalowane przed i za liniami P10 patrząc na przejście od strony kierowcy. Od strony najazdu przed linią P10 element emituje pulsujące światło żółte (ostrzegawcze) natomiast od strony przejścia światło białej ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszego;
  • montaż czujników ruchu wraz z uchwytami do regulacji zasięgu aktywacji systemu w obrębie przejścia;
  • montaż czujnika ruchu podtrzymującego pracę systemu;
  • montaż chwytów do czujek;
  • montaż szafy sterowniczej ze stojakiem;
  • montaż lamp ostrzegawczych – 2 szt.
  • montaż znaków D6 – „przejście dla pieszych” - 2 szt.
  • montaż znaków T27– „tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci” - 2 szt.
  • wykonanie oznakowania poziomego w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy;
  • montaż aktywnego doświetlenia przejścia dla pieszych ledowymi lampami doświetlającymi świecącymi światłem ciągłym po zmroku;
  • wykonanie systemu antypoślizgowego z naturalnego boksytu, barwy szarej zapewniającego skrócenie drogi hamowania.
 • przeprowadzono działania edukacyjno – profilaktyczne, w ramach których:
  • zakupiono 1500 szt. opasek odblaskowych;
  • zredagowano i zakupiono 2000 szt. ulotek „bezpieczne przejście”;
  • przeprowadzono zajęcia z udziałem pracowników Straży Miejskiej w przedszkolu i klasach 1-3 dotyczące bezpiecznego przechodzenia przez ulicę – rozdano dzieciom opaski odblaskowe;
  • nauczyciele szkoły podstawowej klas 1-3 i przedszkola przećwiczyli z dziećmi bezpieczny sposób przechodzenia przez nowe przejście dla pieszych;
  • rozdano rodzicom ulotki „Bezpieczne przejście” i poproszono o przekazywanie dobrych wzorców zachowań dzieciom;
  • nauczyciele pozostałych klas na lekcjach wychowawczych przeprowadzili z uczniami rozmowy na temat bezpieczeństwa na drodze i przejściach dla pieszych - rozdano opaski odblaskowe;
  • na stronie internetowej urzędu miasta w zamieszczono informacje o realizacji zadania inwestycyjnego.

Zadanie zrealizowane przez Gminę Miejską Biała Podlaska z udziałem dotacji celowej Wojewody Lubelskiego w wysokości 100 000 zł, w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2019.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.