deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Budowa ul. Kruczej
na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia
do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

05.2017 – 09.2017

Źródło dofinansowania

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Dnia 13 marca 2017 r. została zawarta umowa nr 43 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Biała Podlaska w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2017 r.

Koszt całkowity projektu

2 333 072,28 zł

Koszt kwalifikowalny projektu

2 293 761,03 zł

Wielkość dofinansowania

1 146 880,51 zł

Udział własny

1 186 191,77 zł

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności komunikacyjnej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.

Opis projektu

W wyniku realizacji inwestycji powstanie prawie 613 m drogi gminnej klasy L, składającej się z dwóch pasów ruchu po 3 m szerokości. W ramach inwestycji zostanie wykonana dwukierunkowa ścieżka rowerowa poza jezdnią od strony prawej oddzielona trawnikiem o szerokości zmiennej między 1 m, a 2,5 m, chodnik od strony lewej o szerokości 2 m odsunięty od jezdni, dwa przystanki komunikacyjne wyposażone w perony, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi, zjazdy po stronie lewej i prawej, 3 skrzyżowania z drogami gminnymi, przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu. Długość odcinka objętego projektem wynosi 612,93 m (od ul. Wyzwolenia do Żwirki i Wigury) wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem, ścieżką rowerową, zjazdami na posesje oraz zagospodarowaniem pobocza.

Chodniki, perony przystankowe i zjazdy na posesję zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej. Ścieżka rowerowa zostanie wykonana z nawierzchni bitumicznej.

  • powierzchnia chodników to 1 308 m²,
  • powierzchnia peronów przystankowych to 73,00 m²,
  • powierzchnia zjazdów na posesje 793,5 m²,
  • powierzchnia ścieżki rowerowej to 1 252 m².

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.