deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Budowa ulicy Armii Krajowej w Białej Podlaskiej
na odcinku od skrzyżowania z ulica Janowską
do skrzyżowania z ulicą A. Fieldorfa
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

03.2016 – 12.2016

Źródło dofinansowania

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019.
Dnia 17 marca 2016 r. została zawarta umowa nr 141 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Biała Podlaska w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2016 r.

Koszt całkowity projektu

4 911 552,06 zł

Koszt kwalifikowalny projektu

3 132 756,64 zł

Wielkość dofinansowania

1 566 378,32 zł

Udział własny

3 345 173,76 zł

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.

Opis projektu

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowane 340m drogi gminnej klasy Z z dwoma pasami ruchu w dwóch kierunkach (4x3,5m) oddzielonymi szerokim na 4m pasem zieleni. W ramach inwestycji zostaną wykonane, m.in.: dwa skrzyżowania z drogami gminnymi oraz jedno typu rondo z drogą wojewódzką i gminną; dwukierunkowa ścieżka rowerowa, oddzielona od jezdni poboczem szerokości 2-5m; chodniki; 2 zatoki autobusowe przylegające do chodnika; parking przydrożny; przejścia dla pieszych wyposażone w wyspy dzielące; kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu; rozbiórka kolidujących obiektów budowlanych.

Długość odcinka objętego projektem: 0,34km - budowa (ul. Armii Krajowej), 0,12km - (ul. Okopowa – roboty związane z przebudową skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Janowską /budowa ronda/), 0,13km – ul. Janowska (roboty związane z budową ronda);

kategoria drogi – droga klasy Z, 2x2 pasy ruchu;
prędkość projektowa - v = 50 km/h;
przyjęta kategoria ruchu – KR4;
nośność nawierzchni - 115 kN/oś;
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, przekrój 2x2, szerokość 2x7m (ul. Armii Krajowej) oraz przekrój 1x2, szerokość zmienna od 6 do 7m (ul. Okopowa);
chodniki z kostki betonowej, szerokość zmienna, od 2 do 3m;
ścieżki rowerowe o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokość 2m;
odwodnienie – za pomocą kanalizacji deszczowej;
Oświetlenie – usytuowane w pasie dzielącym jezdnie.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.