deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Dróg

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Renata Tychmanowicz
tel. 83 341 61 39
e-mail: renata.tychmanowicz@bialapodlaska.pl

Flaga i Godło Polski

Przebudowa ul. Sidorskiej na odcinku od granicy miasta do Al. Solidarności w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

12.2021 r. – 11.2022 r.

Źródło dofinansowania

Dofinasowanie udzielone ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2021 r.
Dnia 3 grudnia 2021 r. została zawarta umowa o dofinasowanie nr 1564 pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Miejską Biała Podlaska.

Koszt całkowity projektu

5 582 959,24 zł

Koszt kwalifikowalny projektu

5 118 900,90 zł

Wartość dofinansowania

2 944 911,84 zł

Udział własny

2 638 047,40 zł

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej.

Opis projektu

Realizacja inwestycji polega na przebudowie drogi powiatowej 1068L ulicy Sidorskiej oraz drogi powiatowej 1154L Al. Solidarności w Białej Podlaskiej.
Przebudowana droga powiatowa o nr 1068 L będzie posiadała dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m o długości 1112 m. Przy jezdni po stronie lewej (od miasta) powstanie ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m na odcinku 794 m. A po prawej stronie chodnik o szerokości 2 m na odcinku 246 m. Powstaną dwa przystanki komunikacji zbiorowej z peronami. Ponadto zostaną utwardzone pobocza z kruszywa w ilości ok. 540 m². W terenie zabudowanym powstanie kanalizacja deszczowa na odcinku 438 m, a na pozostałym odcinku 674 m będzie odwodnienie powierzchniowe.
Przebudowana droga powiatowa 1154 L Al. Solidarności będzie posiadała dwa pasy ruchu po 3 m o długości 176 m. Po prawej stronie zostanie wybudowany chodnik o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,00 m na długości 176 m. Zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa na całym odcinku przebudowanej jezdni. Ponadto powstaną dwa przebudowane przystanki komunikacji zbiorowej z peronami.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.