deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Przebudowa ul. Warszawskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do posesji nr 65A

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

12.2019 - 09.2020

Źródło dofinansowania

Dofinasowanie udzielone ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, edycja 2019 r.
Dnia 7 listopada 2019 r. została zawarta umowa o dofinasowanie nr 1745 pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Miejską Biała Podlaska.

Koszt całkowity projektu

13 478 453,20 zł

Koszt kwalifikowany projektu

11 890 927,74 zł

Wielkość dofinansowania

8 323 649,00 zł

Udział własny

5 154 804,20 zł

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej.

Opis projektu

Realizacja inwestycji polega na przebudowie 1031 m drogi powiatowej klasy Z w ciągu ulicy Warszawskiej, która stanowi wjazd do centrum miasta od strony zachodniej. Przebudowana droga będzie posiadała dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości z wydzielonymi miejscami lewoskrętami. W ramach inwestycji po stronie południowej zostanie wykonany dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,5 m w większości odsunięty od jezdni (160 m przy jezdni z łącznie ok. 650 m); chodnik szerokości 2 m i dwukierunkowa ścieżka rowerowa szerokości 2 m odsunięte od jezdni o długości ok. 381 m. Po stronie północnej chodnik odsunięty od drogi szerokości 2 m o długości ok. 866 m. Po każdej stronie drogi powstanie 1 zatoka autobusowa wyposażona w perony. Dodatkowo powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie, zostaną wykonane zjazdy na posesje oraz przebudowane 4 skrzyżowania z drogami gminnymi wraz z przebudową kolidującej sieci uzbrojenia terenu. Przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w wyspy dzielące. Powierzchnia budowanych ścieżek rowerowych wynosi 800 m2, chodników 3200 m2, ciągów pieszo-rowerowych 2200 m2, zjazdów 2600 m2. Realizacja rozpoczęta w grudniu 2019 r., planowany termin zakończenia to sierpień 2020 r.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.