deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Budowa ulicy Koncertowej z kanalizacją deszczową w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

03.2019 – 12.2019

Źródło dofinansowania

Dofinasowanie udzielone ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, edycja 2019 r.
Dnia 7 listopada 2019 r. została zawarta umowa o dofinasowanie nr 1738 pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Miejską Biała Podlaska

Koszt całkowity projektu

8 351 689,08 zł

Koszt kwalifikowany projektu

6 287 083,55 zł

Wartość dofinansowania

4 400 958,00 zł

Udział własny

3 950 731,08 zł

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w tym bezpieczeństwa pieszych i zwiększenie dostępności komunikacyjnej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.

Opis projektu

W wyniku realizacji zadania wybudowano ul. Koncertową w Białej Podlaskiej na odcinku między ulicą Witoroską, a ulicą Daleką. W ramach zadania przebudowywano skrzyżowania z ul. Witoroską (skrzyżowanie typu rondo), Gromadzką po stronie południowej i Boczną po stronie północnej, skrzyżowanie z ul. Chłodną, wykonano łącznik ulicy Koncertowej z ulicą Daleką. Wybudowana ul. Koncertowa to droga klasy Z o szerokość jezdni 2x3,5 m i długości 710 m. Wzdłuż drogi wykonano z południowej strony chodnik i 2 zatoki komunikacji miejskiej z peronami oraz ze strony północnej dwukierunkową ścieżkę rowerową.

W ramach zadania zrealizowano również budowę ulicy Gromadzkiej jako drogi klasy D, o szerokość jezdni 2x2,5 m i długość odcinka 168 m, oraz ulicy Bocznej klasy D, o szerokości jezdni 2x2,5 m i długości odcinka 90 m, z chodnikiem po stronie wschodniej.

Realizację zadania rozpoczęto w marcu 2019 r., a oddano do użytkowania w grudniu 2019 r.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.