Beneficjent i lider projektu:
Gmina Miejska Biała Podlaska

Partnerzy projektu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
Powiat Bialski

Lokalizacja projektu:
Biała Podlaska

Termin realizacji projektu:
2010.08.09 – 2011.12.30

Źródło dofinansowania:
OŚ PRIORYTETOWA VII: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA
Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej: remont i modernizacja Biblioteki Głównej; utworzenie Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży wraz z MultiCentrum.

Całkowity koszt projektu:
10 202 452,67 PLN

Wielkość dofinansowania:
6 554 647,48 PLN

Udział własny:
3 647 805,19 PLN

BIBLIOTEKA

NA MIARĘ XXI WIEKU
w BIAŁEJ PODLASKIEJ

Opis projektu

Projekt polegał na modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej poprzez remont oficyny północno-wschodniej, w której mieści się Biblioteka Główna oraz części oficyny zachodniej, w której utworzona została nowoczesna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży wraz z MultiCentrum.

Zakres prac obejmował przeprowadzenie remontów zewnętrznych budynków, prac modernizacyjnych wewnątrz budynków, polegających na przystosowaniu poszczególnych pomieszczeń do pełnienia zaplanowanych funkcji oraz zagospodarowanie terenu wokół oficyn stanowiącego część zespołu parkowo-pałacowego, dawnej siedziby Radziwiłłów. Budynki, w których prowadzono prace modernizacyjne podlegają ochronie konserwatorskiej i wpisane są do rejestru zabytków. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie, sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz zasoby biblioteczne w tym multimedialne.

Bardzo ważnym elementem projektu jest utworzenie MultiCentrum, którego program edukacyjny znakomicie wpisuje się w ideę biblioteki uczącej, zmienia konwencjonalne podejście do sposobu przekazywania wiedzy, kładąc nacisk na samodzielne myślenie i naukę przez doświadczenie. MultiCentrum oferuje szeroką gamę działań edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce, włączając w to również sztukę komputerową, muzykę cyfrową, robotykę oraz technologie informatyczne.

Kliknij aby przejsć na stronę:

barwna Multicentrum Biała Podlaska Biblioteka
Informacja o projekcie:
Urząd Miasta Biała Podlaska
Referat Strategii i Rozwoju
tel. 83 341 61 76
e-mail: mr@bialapodlaska.pl