deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Strategiczne Inwestycje Terytorialne w Białej Podlaskiej (ROZMOWA)

Z końcem 2017 roku zakończył się etap podpisywania preumów dotyczących realizacji projektów unijnych, realizowanych w formule Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. O środki z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 mogły starać się byłe miasta wojewódzkie: Biała Podlaska, Chełm i Zamość oraz dodatkowo Puławy. Nasze miasto w tym gronie zasługuje na wyróżnienie.

Prezydent Dariusz Stefaniuk: Dokładnie tak. Właśnie u nas jest realizowanych lub niebawem rozpocznie się najwięcej, bo aż 10 projektów o łącznej wartości ponad 105 mln zł. 29 grudnia wraz z marszałkiem Sławomirem Sosnowskim podpisaliśmy stosowne dokumenty w tej sprawie. Przygotowanie tych projektów, ich wieloetapowa ocena i uzgodnienia trwały ponad 3 lata.

Jakie inwestycje powstaną dzięki tak ogromnym, pozyskanym przez miasto środkom?

Przygotowaliśmy pakiet ambitnych, połączonych ze sobą projektów, dotyczących wykorzystania naszego potencjału gospodarczego, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, rozwoju przyjaznej środowisku infrastruktury komunikacyjnej, a także rozwoju edukacji, rynku pracy i pomocy rodzinie. Wszystko po to, aby Biała Podlaska stała się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, inwestowania i wypoczynku.

Który z projektów będzie najważniejszym dla przyszłości miasta?

Naszym priorytetem jest rozwój gospodarczy dlatego najważniejszą inwestycją będzie uzbrojenie terenów na lotnisku i rozwój podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie z końcem 2017 roku ulokował się już pierwszy inwestor. Chodzi o budowę drogi wewnętrznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz sieci ciepłowniczej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Na ten cel zaplanowano prawie 10 mln zł, z czego 7 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.

Kiedy rozpocznie się ta inwestycja?

Środki unijne możemy przeznaczyć jedynie na przygotowanie terenów przeznaczonych pod działalność małych i średnich firm. Obecnie naszą strefą i lotniskiem interesują się także duże przedsiębiorstwa, które są zainteresowane budową centrum logistycznego. Gdyby udało nam się pozyskać dużego inwestora, który ma własny pomysł na zagospodarowanie tego terenu, w naturalny sposób zmienimy nasze plany inwestycyjne. Dlatego czekamy na rozstrzygnięcie kolejnego przetargu na sprzedaż gruntów w strefie, co nastąpi jeszcze w I kwartale tego roku.

Niedawno rozpoczęła się kompleksowa modernizacja amfiteatru. Ale to tylko wstęp do inwestycji w infrastrukturę kultury, na które mieszkańcy czekają od wielu lat. Te projekty zapowiadają się wyjątkowo imponująco a skorzystają na nich również miejskie instytucje…

Tak, to prawda. Oprócz amfiteatru, gruntownie wyremontujemy i doposażymy budynki Muzeum Południowego Podlasia, przebudowany będzie także układ drogowy na terenie parku Radziwiłłów i powstanie bardzo potrzebny parking. W osobnym projekcie eksponaty bialskiego muzeum zostaną zdigitalizowane i udostępnione w Internecie. Ofertę kulturalną miasta uzupełni kompleksowa modernizacja zabytkowej kordegardy – siedziby Galerii Podlaskiej a także obiektu Bialskiego Centrum Kultury przy ul. Brzeskiej, przy którym powstanie nowa sala widowiskowa, gdzie znajdzie się miejsce na prawdziwy teatr. Do wymienionych inwestycji wartych razem ponad 40 mln zł, Unia dołoży ponad 30 mln zł.

Jakie zmiany czekają nas w ramach rozwoju komunikacji miejskiej?

Przygotowaliśmy projekt, dzięki któremu zostanie zakupionych kolejnych 5 nowoczesnych autobusów, spełniających normę EURO VI i wybudowanych 6 wiat przystankowych, 6 zatok autobusowych wraz z infrastrukturą, umożliwiającą dogodne korzystanie z przystanków, również przez osoby niepełnosprawne. Zaplanowaliśmy ponadto zakup 5 tablic informacji pasażerskiej, podających m.in. czas oczekiwania i odjazdu autobusów. To wszystko dzięki projektowi pod nazwą Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska, którego wartość to 20 mln zł z 13 mln dofinansowaniem unijnym.

Dzięki temu projektowi powstaną także nowe ścieżki rowerowe…

Tak, to świetna wiadomość dla wszystkich pasjonatów jazdy rowerem. W ramach wspomnianego projektu oraz kolejnego pod nazwą Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych wybudujemy prawie 30 km ścieżek rowerowych, które razem z już istniejącymi, stworzą spójny system dróg rowerowych w mieście. 11 km tych ścieżek wybudujemy wzdłuż Krzny – od Porosiuk do miejskiego kąpieliska na rzece Klukówka. Oprócz tego, we współpracy z gminą powstaną kolejne kilometry ścieżek, którymi dojedziemy poza miasto – do Cicibora, Roskoszy i Hruda.

Czyli to prawda, że mieszkańcy doczekają się wreszcie kąpieliska?

Oczywiście. Planujemy taką atrakcję w miejscu obecnych stawów, które zmienią się w miejsce edukacji przyrodniczej i rekreacji. Cały projekt dotyczący turystyki przyrodniczej będzie kosztował ponad 14 mln, z czego ponad 12 mln zł to dofinansowanie UE.

Wiele bialskich ulic doczekało się nowego, energooszczędnego oświetlenia. Czy projekt będzie kontynuowany?

Wybudowaliśmy już oświetlenie na osiedlu Pieńki, ul. Warszawskiej i ul. Żeromskiego. Energooszczędne lampy pojawią się także na ul. Granicznej, ul. Mieszczańskiej i ul. Ziemiańskiej. Ostatnim działaniem w projekcie będzie utworzenie miejskiego systemu pomiaru zanieczyszczenia powietrza i informowania mieszkańców. Koszt projektu dotyczącego oświetlenia to 1,2 mln zł, w tym unijny wkład to 1 mln zł.

W ubiegłym roku ważnym tematem było planowanie rewitalizacji Białej Podlaskiej. Czy na ten cel również uda się pozyskać środki?

Tak i to nie małe. 17,3 mln zł, w tym 15 mln dofinansowania chcemy przeznaczyć na remonty i przebudowę miejskich budynków z przeznaczeniem na realizację usług społecznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach działań rewitalizacyjnych, zamierzamy również zmodernizować układ drogowy pomiędzy ul. Łomaską i Sidorską a także zainwestować w zieleń miejską i tzw. małą architekturę.

Czy mieszkańcy mogą liczyć na kolejne projekty o charakterze społecznym?

Blisko 2,5 mln zł, w tym 2,2 mln zł dofinansowania, zostanie przeznaczone na utworzenie punktu konsultacyjno-doradczego z dostępem do specjalistów od spraw rodzinnych oraz kolejne działania w rozwój przedsiębiorczości, w tym wsparcie mieszkańców planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Czy budżet miasta udźwignie wymienione inwestycje? Jak dzięki nim zmieni się Biała Podlaska?

Realizację tych ogromnych projektów rozłożyliśmy na pięć lat (2017-2021). Dzięki temu nie będą zbyt dużym obciążeniem dla budżetu miasta i wykonamy je bez zaciągania kredytu. Przeciwnie, w tym czasie konsekwentnie będziemy obniżać zadłużenie miasta. Przygotowane przez nas projekty będą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy przez zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej naszego miasta oraz związane z tym dalsze inwestycje. Biała Podlaska istotnie wzmocni wiele swoich funkcji ponadlokalnych i w jeszcze lepszy sposób będzie służyć mieszkańcom, pełniąc rolę głównego ośrodka gospodarczego i kulturalnego północnej części województwa lubelskiego.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.