deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2017 - 2020

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2: Cyfrowe Lubelskie

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych

Wartość projektu

723 692,85 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

615 138,91 zł

Udział własny

108 553,94 zł

Zakres projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną niezbędne prace budowlane, adaptacyjne i instalacyjne, których celem jest dostosowanie pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania serwerowni i pracowni digitalizacji w Muzeum Południowego Podlasia. Zakupione zostanie pełne wyposażenie pracowni tj. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, aparaty oraz inne specjalistyczne urządzenia a także aplikacja służąca opracowaniu i inwentaryzacji zbiorów oraz prezentacji efektów prac digitalizacyjnych. Uruchomiony zostanie dedykowany portal, służący prezentacji wyników digitalizacji, który będzie dostosowany do wymagań osób z niepełnosprawnościami.

Cel i efekty projektu

Celem projektu jest sprzyjanie rozwojowi społeczno - gospodarczemu Białej Podlaskiej i wzmacnianie funkcji ponadlokalnej miasta poprzez unowocześnienie i zwiększenie atrakcyjności oferty Muzeum Południowego Podlasia. Projekt doprowadzi do zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Muzeum, umożliwi sprawne opracowywanie zbiorów i ich prezentację on-line.

Efekty projektu:

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 1 sztuka
Przestrzeń dyskowa serwerowni: 16 Terabajtów
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 450 sztuk
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 450 sztuk
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 sztuka
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 4 osoby

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.