deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
Dział Inwestycji

ul. Pokoju 26
21-500 Biała Podlaska
Jacek Adamski
tel. 83 342 58 99 w. 152
e-mail: j.adamski@pecbp.pl

Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW
(5 MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 – 2019

Źródło dofinansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Koszt całkowity projektu

30 535 250,00 zł

Koszt kwalifikowalny projektu

13 847 310,00 zł

Wartość dofinansowana

10 556 400,00 zł

Udział własny

19 978 850 zł (w tym: 11 000 000 zł pożyczka z NFOŚiGW)

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW, która zapewni dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie poniższych wskaźników rezultatu:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 47 258 ton równoważnika CO2;
 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 106 370 MWht/rok

Nowa ciepłownia opalana biomasą, wykonana zostanie przy zastosowaniu kotłów wodnych o parametrach pracy zgodnych z istniejącymi kotłami węglowymi, co pozwoli na wyprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego z węgla kamiennego.

Ciepłownia o łącznej mocy zainstalowanej 17 MWt oparta będzie na dwóch kotłach z rusztem ruchomym:

 • Kocioł o mocy 5 MWt – z uwagi na przewidywane warunki jego pracy umożliwiające odzysk ciepła utajonego poprzez kondensację wilgoci zawartej w spalinach, współpracował będzie z mokrym układem oczyszczania spalin;
 • Kocioł o mocy 12 MWt – wyposażony będzie w suchy system odpylania spalin, oparty o wysokosprawne skuteczne urządzenia odpylające (elektrofiltr).

W ramach Inwestycji planowana jest zabudowa

 1. nowego budynku ciepłowni z zapleczem socjalnym dla obsługi;
 2. dwóch kotłów wodnych na biomasę o mocy w cieple 5 MWth + 12 MWth ;
 3. układów oczyszczania spalin
  • dla kotła 5MWth - mulitcyklon + ekonomizer kondensacyjny wraz z systemem oczyszczania wody;
  • dla kotła 12MWth - elektrofiltr lub filtr tkaninowy;
 4. układu pompowego i uzdatniania wody;
 5. zabudowy odgazowywacza katalitycznego umożliwiającego skuteczne całoroczne odgazowanie wody sieciowej (w tym przy niższych temperaturach wody kotłowej w okresie letnim);
 6. przenośników zasilających każdy z kotłów oddzielnie;
 7. buforowego magazynu biomasy z ruchomą podłogą pojemności zapewniającej 3 do 5-dniowe magazynowanie biomasy przy nominalnym obciążeniu Przedsięwzięcia;
 8. placu magazynowego z wiatą na paliwo (biomasę)
 9. podjazdu i placu manewrowego;
 10. ładowarki teleskopowej o wysokości podnoszenia co najmniej 5m i pojemności łyżki co najmniej 2m3 ;
 11. budowy instalacji p.poż ze zbiornikiem o poj. ok. 500m3;
 12. niezbędnych towarzyszących prac budowlanych.

Nowa ciepłownia biomasowa będzie pracować równolegle z istniejącą ciepłownią węglową K1, zastępując ją funkcjonalnie w całości w okresie letnim i w około 60% w sezonie grzewczym.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.