deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo-warzywnego
i produktów lokalnych - targowiska przy Al. Tysiąclecia
w Białej Podlaskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo-warzywnego i produktów lokalnych - targowiska przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej” mająca na celu zapewnienie konkurencyjnych warunków sprzedaży lokalnych produktów rolnych, w tym żywności ekologicznej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2017.05.01 - 2019.09.30

Źródło dofinansowania

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

Planowany koszt projektu

1 571 576,58 zł

Wartość dofinansowana

999 994,00 zł

Udział własny

571 582,58 zł

Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Białej Podlaskiej dostępu do dobrej jakości lokalnych produktów rolnych, w tym żywności ekologicznej a także konkurencyjnych warunków ich sprzedaży. Po rozbudowie targowiska powstanie 225 stanowisk do sprzedaży takich produktów.

Zakres projektu

Projekt przewiduje budowę wiaty handlowej, co sprawi, że większa część powierzchni handlowej targowiska będzie zadaszona. W północnej części obiektu zostanie wybudowany nowy plac do sprzedaży płodów rolnych bezpośrednio z samochodów. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa i przyłącze do kanału burzowego. Ponadto przewidziana jest budowa oświetlenia obiektu (aktualnie jest on tylko częściowo oświetlony).

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.