deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.
Grafika do projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Loga do projektu

Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych
w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2016 - 2020

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna,
Działanie 13.6: Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Planowany koszt projektu

4 092 333, 00 zł

Wielkość dofinansowana

2 712 977,83 zł

Udział własny

1 379 355,17 zł

Efekty projektu

  • sześć wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego,
  • cztery obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • potencjał objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej na poziomie 1911 miejsc,
  • liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej – uczniów szkół objętych wsparciem na poziomie 1612 osób,
  • 205 sztuk zakupionego wyposażenia na potrzeby praktycznej nauki zawodu.

Zakres projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane w pięciu budynkach. Będą to dwa budynki ZSZ nr 1 - budynek szkoły przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz budynek warsztatów przy ul. Warszawskiej oraz trzy budynki ZSZ nr 2 przy ul. Brzeskiej - budynek szkoły, budynek warsztatów (główny) i budynek działu samochodowego. Ponadto, przy ul. Brzeskiej zostanie wybudowany plac manewrowy, który będzie służył praktycznej nauce zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Wszystkie budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miasto zakupi również nowoczesne wyposażenie na potrzeby działalności edukacyjnej. Zakupy sprzętu zostały zaplanowane we współpracy z pracodawcami, którzy rekomendowali wyposażenie przeznaczone do zakupu celem dostosowania oferty szkoły do wymagań rzeczywistego środowiska pracy.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.