deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 30
21-500 Biała Podlaska
Elżbieta Chodyka
tel. 83 341-64-92
e-mail: szp5bp@o2.pl

Znam więc lubię!

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

20017.04.01 - 2019.06.30

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Planowany koszt projektu

442 547,50 zł

Wielkość dofinansowana

419 025,00 zł

Udział własny

23 522,50 zł

Cel projektu

Celem projektu jest wspieranie rozwoju psycho-fizycznego, rozwój kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz informatyki, poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych uczniów oraz wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie TIK 12 nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej. Ponadto uczniowie otrzymają wsparcie specjalistyczne wpływające na poprawę wyników w nauce i funkcjonowanie w środowisku szkolnym. W ukierunkowaniu w wyborze przyszłego profilu szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu pomoże im doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zakres projektu

Aby zrealizować cel projektu zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki i matematyki. Przeprowadzone zostaną również zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się językiem obcym (angielskim, rosyjskim, niemieckim) za pomocą różnych technik: projekt (kolaż, film), e-twinning, dyskusja, praca nad tekstem, słuchanie, ćwiczenia gramatyczne czy wykorzystanie narzędzi multimedialnych. Zorganizowane zostaną także zajęcia rozwijające w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Będą to: “Ciekawa biologia” - rozwijanie zainteresowań biologicznych, powtarzanie i utrwalanie wiadomości, “Z biologią na ty” warsztaty biologiczno-przyrodnicze - rozwijanie zainteresowań poprzez obserwację otaczającego świata za pomocą eksperymentów, doświadczeń i zajęć terenowych, Praktyczne zastosowanie MS Excel - do rozwiązywania zadań z matematyki, a także zajęcia z chemii, matematyki i fizyki. W programie zaplanowano również zajęcia specjalistyczne, tj: zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, terapia kranio-sakralna, zajęcia z terapii logopedycznej, socjoterapia. Oprócz wymienionych odbędą się również zajęcia z informatyki dla uczniów z orzeczeniami i opinią PPP oraz seria zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego “Rozwijamy skrzydła - planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej”. Dla nauczycieli zostały przygotowane szkolenia i warsztaty, m.in.: Szkolenie TIK zapoznające z nowym sprzętem i oprogramowaniem.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.