deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 30
21-500 Biała Podlaska
Elżbieta Chodyka
tel. 83 341-64-92
e-mail: szp5bp@o2.pl

Mogę więcej!

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

2017.04.01 - 2019.06.30

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.2. Kształcenie ogólne

Planowany koszt projektu

961 000,00 zł

Wielkość dofinansowana

892 750,00 zł

Udział własny

68 250,00 zł

Cel projektu

Celem projektu “Mogę więcej!” jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W projekcie ważną rolę odgrywa zwiększenie możliwości rozwoju psycho-fizyczno-społecznego, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego oraz wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie narzędzi TIK i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 13 nauczycieli Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej do końca trwania projektu. Wsparcie specjalistyczne wpłynie na poprawę funkcjonowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzięki szkoleniom nauczyciele wykorzystają narzędzia TIK na zajęciach i przygotują się do prowadzenia zajęć skierowanych do uczniów z dysfunkcją mowy.

Zakres projektu

Cele zrealizowane zostaną w pierwszej kolejności poprzez zajęcia rozwijające. Będą one przeprowadzone w budynku szkoły przez własną wykwalifikowaną kadrę. Dla rozwoju inteligencji matematycznej i logicznej zostaną przeprowadzone zajęcia “Mała Mensa”, a zajęcia “Mędrca szkiełko i oko, czyli jak postrzegamy przyrodę” będą realizowały zadanie jakim jest skłanianie do samodzielnego poznawania świata przyrody. Oprócz tego zrealizowane zostaną także zajęcia z matematyki i języka angielskiego. W programie zawarto również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego oraz zajęcia specjalistyczne: muzykoterapia z arteterapią, terapia logopedyczna, zajęcia wspomagające rozwój dziecka - skierowane do uczniów niepełnosprawnych, terapia kranio-sakralna, terapia pedagogiczna, socjoterapia, “Małymi kroczkami” zajęcia wyrównawcze wspomagające rozwój ucznia z normą intelektualną o nieharmonijnym rozwoju. Oprócz tego w szkole odbywać się będą również zajęcia specjalistyczne, m.in. terapia metodą Tomatisa oraz integracja sensoryczna. W ramach projektu przeszkoleni zostaną nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5. Będą to przede wszystkim: kurs posługiwania się tablicą interaktywną, diagnostyka i terapia neurologopedyczna oraz terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.