deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Białej Podlaskiej

ul. Piłsudskiego 36
21-500 Biała Podlaska
Dorota Bahonko
tel. 83 341-67-87
e-mail: sekretariat@zsz1.edu.pl

Dobra szkoła - lepsza przyszłość

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska miasto na prawach powiatu/Zespół Szkół Zawodowych nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej

Termin realizacji projektu

2017.08.01. - 2019.06.30

Źródło dofinansowania

Środki wspólnotowe, budżet państwa, budżet samorządu terytorialnego.

Planowany koszt projektu

484 100,00 zł

Wielkość dofinansowana

433 100,00 zł

Udział własny

51 000,00 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu “Dobra szkoła - lepsza przyszłość” jest podwyższenie jakości kształcenia ogólnego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej poprzez doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zapewnienie dostępu 256 uczniom do dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli do czerwca 2019 r. Działania te przyczynią się do podniesienia u uczniów kluczowych kompetencji, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych zajęciach. Do celów szczegółowych zalicza się m.in.: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczestników projektu oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem rozwoju kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Drugim ważnym celem jest przygotowanie uczniów biorących udział w projekcie do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru szkoły, zawodu, zakładu pracy oraz pomoc uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia. Kolejnym celem jest praktyczna weryfikacja wiedzy uczestników projektu i jej wzbogacenie w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych i językowych, rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i interpretacji zjawisk przyrody, rozwijanie wyobraźni, poszerzanie zainteresowań, budowanie relacji w grupie i umiejętności pracy zespołowej. Ważnym punktem w programie jest również tworzenie warunków uczenia się poprzez wyposażenie dwóch pracowni ICT oraz jednej pracowni przedmiotów przyrodniczych. Ostatnim celem szczegółowym jest podniesienie kompetencji 16 nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.

Zakres projektu

Zajęcia mające na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań odbędą się w okresie od 09.2017 r. do 06.2019. Nauczyciele opracują scenariusze zajęć dodatkowych uwzględniając potrzeby i oczekiwania uczniów. Do zajęć tych będą się zaliczały m.in.: programowanie układów cyfrowych, doświadczalna fizyka, języki: rosyjski i angielski, genetyka i geografia. W zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przewidziano zajęcia w okresie od 09.2017 r. do 12.2018 r. z uwzględnieniem zniwelowania nierówności ze względu na niepełnosprawność. Będą to zajęcia z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego. Zostaną zrealizowane również wyjazdy edukacyjne. Dwa wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik, gdzie zostanie pokazana wiedza i techniki nauk ścisłych oraz rozbudzona ciekawość wobec otaczającego świata. Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość wykonywania doświadczeń i eksperymentów, a także zapoznania ze specjalistyczną wiedzą w Planetarium. Zostaną również zorganizowane dwa wyjazdy na pokazy fizyczne Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, wyjazd do Białowieskiego Parku Narodowego oraz wyjazd do Brześcia i Mińska. Oprócz zrealizowania zakupu wyposażenia do trzech pracowni (pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK) zrealizowane zostaną kursy i szkolenia dla nauczycieli. W ich skład wchodzą: GeoGebra (poziom podstawowy, średniozaawansowany, Widok Grafiki 3D, szkoła ponadgimnazjalna) oraz GIS - wprowadzenie i efektywne wykorzystanie narzędzi.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.