deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej

ul. Sportowa 7
21-500 Biała Podlaska
Monika Owczaruk
tel. 83 341-67-95
e-mail: sp3@org.bialapodlaska.pl

Szkoła kopalnią diamentów/Shool diamonds mine

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska/Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

2017.08.01 - 2019.07.31

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Planowany koszt projektu

1 725 736, 82 zł

Wielkość dofinansowana

1 497 016,82 zł

Udział własny

228 720,00 zł

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej poprzez zwiększenie dostępu do kształcenia ogólnego dobrej jakości. W projekcie zwrócono również uwagę na rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zakres projektu

Aby zrealizować cele założone na początku, należało zaplanować szereg działań wpływających na jakość kształcenia. Wśród tych działań znalazły się zajęcia specjalistyczne, rozwijające kompetencje kluczowe. W programie uwzględniono również podniesienie kompetencji nauczycieli, wsparcie psychologa dla rodziców uczniów oraz doposażenie pracowni komputerowej i przyrodniczej. Wśród zajęć rozwijających kompetencje kluczowe znalazły się zajęcia przyrodniczo-komputerowe, matematyczno-językowe, matematyczno-przyrodnicze oraz języki: niemiecki i rosyjski. Wśród zajęć specjalistycznych wyróżnić należy: zajęcia socojoterapeutyczne, integracyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz wsparcie psychologa.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.