deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Bohaterskich Lotników Podlasia
w Białej Podlaskiej

ul. Akademicka 8
21-500 Biała Podlaska
Ewa Korolczuk
tel. 83 341-67-65
e-mail: sp2bp2@poczta.onet.pl

Od węgielka do diamentu

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska/Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

2017.08.01 - 2019.07.31

Źródło dofinansowania

Środki wspólnotowe, budżet państwa

Planowany koszt projektu

1 651 489,30 zł

Wielkość dofinansowana

1 455 964,30 zł

Udział własny

195 525,00 zł

Cel projektu

Celem projektu “Od węgielka do diamentu” jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ważne jest również zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wśród celów szczegółowych wyróżnić możemy wzmocnienie kompetencji kluczowych wśród uczniów o treści nie zawarte lub pobieżnie omawiane w ramach zajęć lekcyjnych. Innym ważnym aspektem jest również podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów w ramach wybranych, najpotrzebniejszych obszarów, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz organizowanie zajęć specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych. Na uwagę zasługują również cele: podniesienie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu oraz doposażenie pracowni przyrodniczej i komputerowej zgodnie z katalogiem MEN i zdiagnozowanymi potrzebami.

Zakres projektu

W wyniku realizacji projektu zostaną przeprowadzone zajęcia wg autorskich programów pozwalających na efektywniejsze przekazywanie wiedzy uczniom. Aby uczniowie efektywniej przyswajali nauczane treści zostaną zakupione pomoce naukowe. W programie przewidziano zajęcia matematyczno-językowe, przyrodniczo-komputerowe z elementami programowania, -przyrodniczo-matematyczne, językowo-komputerowe z elementami programowania oraz z języka rosyjskiego i niemieckiego. Poza tymi zajęciami w ramach realizacji założonych celów zostaną przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem multimedialnego programu psychoedukacyjnego, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne. Dla wsparcia uczniów niepełnosprawnych odbęda się m.in. zajęcia gimnastyka korekcyjna. W celu podniesienia kompetencji nauczycieli zostaną przeprowadzone szkolenia: TIK, PREZI bezpieczeństwo w sieci, Arkusz kalkulacyjny i bazy danych, Wykorzystanie programów graficznych w nauczaniu, Zdalna edukacja i nowoczesne TIK w nauczaniu, Techniki szybkiego uczenia się i metody eksperymentu, Neurodydaktyka. Dla poprawienia jakości kształcenia zaplanowano również zakup sprzętu do pracowni przyrodniczej i pracowni komputerowej. Doposażenie zgodne z katalogiem MEN i zdiagnozowanymi potrzebami szkoły.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.