deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
im. F. Żwirki i S. Wigury
w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 71
21-500 Biała Podlaska
Anna Sawczuk
tel. 83 341-67-73
e-mail: zsz2bp@o2.pl

Fachowcy z Brzeskiej!

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury
w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

2017.05.01 - 2019.09.30

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe

Planowany koszt projektu

3 494 331,97 zł

Wielkość dofinansowana

3 139 721,97 zł

Udział własny

354 610,00 zł

Cel projektu

Celem projektu “Fachowcy z Brzeskiej!” jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i jego lepsze dostosowanie do wymogów rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym placówki, poprzez doposażenie szkół, przeszkolenie 25 nauczycieli zawodu, organizację staży lub praktyk u pracodawców, realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych. Zajęcia te umożliwią uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych, które zwiększą szanse na zatrudnienie 186 uczniów i uczennic. Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do zmniejszenia zdiagnozowanych problemów: niskiej rangi i negatywnego postrzegania w społeczeństwie edukacji zawodowej, niedostatecznego przygotowania praktycznego absolwentów do wykonywania zawodu oraz niedostosowanie bazy dydaktycznej do rzeczywistego środowiska pracy. Projekt “Fachowcy z Brzeskiej!” pozwala na kompleksową realizację wskazanego celu, zarówno poprzez doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych, przeszkolenie nauczycieli zawodów, jak i nabywanie przez uczestników i uczestniczki projektu kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, czy praktyczne umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu z jakim mogą spotkać się w zakładzie pracy.

Zakres projektu

W projekcie “Fachowcy z Brzeskiej!” przewidziano szereg działań mających na celu poprawę sytuacji ZSZ nr 2. Zaplanowano 186 staży lub praktyk u pracodawców z terenu województwa lubelskiego w branżach zgodnych z kierunkiem kształcenia uczestników projektu lub pokrewnych w okresie wakacyjnym w latach realizacji projektu (2017-2019). Dzięki stażom u pracodawców, kursom: Międzynarodowego Mistrza Spawalnika oraz Montażysty Rusztowań Budowlanych, szkoleniom: Aktywizujące Metody i techniki w kształceniu zawodowym oraz z Zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i budownictwa pasywnego zostaną podwyższone umiejętności praktyczne nauczycieli zawodu. Aby poprawić znajomość języka angielskiego branżowego oraz pozaprogramowych umiejętności zawodowych każdy z uczestników programu weźmie udział w dodatkowych zajęciach specjalizacji zawodowych (2 semestry - 120h lub 3 semestry - 180h) oraz dodatkowych zajęciach z języka angielskiego zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia (2 semestry - 26h lub 3 semestry - 46h) Poprawie jakości kształcenia zawodowego sprzyjać będzie również uzupełnienie wyposażenia i sprzętu pracowni i warsztatów dla ośmiu zawodów (łącznie 20 pracowni warsztatów ZSZ nr 2).
Będą to głównie sprzęty komputerowe, wyposażenie typowe dla rodzaju pracowni, oprogramowanie komputerowe czy pomoce dydaktyczne.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.