deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Zintegrowany mobilny system informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska instrumentem rozwoju handlu przygranicznego, regionalnej gospodarki i unijnego eksportu na Wschód

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2014 - 2015

Planowany koszt całkowity projektu

298 941,60 PLN

Wielkość dofinansowania

224 206,20 PLN

Udział własny

74 735,40 PLN

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju gospodarczego miasta. Zostanie on osiągnięty dzięki promocji oferty gospodarczej miasta, utworzeniu systemu informacji gospodarczej, służącego białoruskim turystom – uczestnikom handlu przygranicznego, a także lokalnym firmom oraz zewnętrznym podmiotom gospodarczym zainteresowanym kooperacją lub inwestowaniem oraz działaniom zmierzającym do stworzenia wizerunku Białej Podlaskiej jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia biznesu. Poprawa efektywności promocji gospodarczej miasta poprzez ukierunkowanie jej z jednej strony na turystów ze wschodu, a z drugiej na krajowe firmy mogące skorzystać na ich przepływie przyczyni się do poprawy konkurencyjności Białej Podlaskiej, a w efekcie do wzrostu aktywności gospodarczej i powstawania nowych miejsc pracy.

Opis projektu

 1. Utworzenie zintegrowanego, mobilnego systemu informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska dla klientów ze Wschodu w polskiej i rosyjskiej wersji językowej, składającego się z aplikacji mobilnej na smartfony i inne urządzenia mobilne, portalu www oraz utworzenie i wyposażenie Punktu Informacji dla klienta ze Wschodu.
  Aplikacja mobilna będzie łatwa w obsłudze i intuicyjna. Użytkownik będzie widział swoje położenie na mapie (dzięki modułowi GPS) i będzie mógł z łatwością odnaleźć znajdujące się w jego pobliżu obiekty podzielone wg kategorii (oznaczone innymi ikonami zgodnie specyfiką). Użytkownik będzie mógł wyszukać obiekty wraz z mapą i rozmieszczeniem ich na mapie. Kliknięcie na obiekt będzie przenosić użytkownika na stronę-wizytówkę obiektu (zdjęcia, opisy, linki do strony www itp.) oraz wskazywać odległość od użytkownika. Aplikacja będzie dostępna dla każdego bezpłatnie – po pobraniu z ogólnodostępnej na całym świecie strony sklepu z aplikacjami (np. Google Play, App Store).
  Elementem uzupełniającym System będzie Białoruski Punkt Informacyjny zlokalizowany w Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej.
 2. Opracowanie podręcznika operacyjnego marki gospodarczej miasta Biała Podlaska oraz zintegrowanego mobilnego systemu informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska
  Opracowanie i wdrożenie rozwiązań komunikacji marketingowej adresowanej do klientów ze Wschodu a także potencjalnych inwestorów chcących prowadzić swój biznes w oparciu o rynki wschodnie. Podręcznik operacyjny marki będzie zawierał opis wypracowanych w ramach projektu rozwiązań ze szczegółowym opisem zintegrowanego mobilnego systemu informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska a także identyfikację wizualną marki, na którą złożą się logo – czyli graficzne przedstawienie marki w postaci znaku łączącego symbole, kształty i kolory w specyficzną całość wizualnej reprezentacji marki oraz materiały reklamowe, które zostaną wykorzystane w zaplanowanych w ramach projektu działaniach reklamowych i PR.
 3. Produkty reklamowe i PR
  Opracowanie i druk folderu promocyjnego, ulotki promocyjnej, nagranie filmu promocyjnego wraz z emisją telewizyjną i internetową (Youtube, Facebook), kampania internetowa (poziom lokalny: 2 serwisy, poziom międzynarodowy – Białoruś: 1 serwis), publikacje prasowe (poziom lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy – Białoruś: 4 publikacje), organizacja 3 konferencji prasowych w Białej i Brześciu, udział w targach BREST-SODRUZHESTVO (wiosna 2015), zakup i montaż tablic reklamowych przestawnych na drodze krajowej nr 2 do przejścia granicznego w Terespolu, zakup bawełnianych eko-toreb reklamowych, opracowanie plakaty informacyjnych i reklam wielkoformatowych.

W ramach projektu zorganizowany zostanie jeden przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadań nr 1 i 2. Zadania z zakresu objętego elementem nr 3 (działania reklamowe i PR), z uwagi na zróżnicowany charakter i wartość poszczególnych zadań nie przekraczającą równowartości 14 tys. euro będą zlecane poza ustawą PZP, w oparciu o wewnętrzne regulacje wnioskodawcy i wytyczne regulujące realizacje projektów w ramach działania 2.4B RPO WL.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.