deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Rewitalizacja Centrum Miasta Biała Podlaska

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Partner

Caritas Diecezji Siedleckiej

Termin realizacji projektu

2007.11.20 - 2014.09.30

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
OŚ PRIORYTETOWA III: ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARÓW MIEJSKICH I TERENY INWESTYCYJNE
Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Koszt całkowity projektu

12 365 001,25 zł

Wielkość dofinansowania

8 636 557,50 zł

Udział własny

3 728 443,75 zł

Cel projektu

Celem nadrzędnym projektu jest przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim regionu. Celem bezpośrednim jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Białej Podlaskiej oraz podniesienie poziomu życia jej mieszkańców poprzez rewitalizację centrum miasta. Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie pozytywnie na zagospodarowanie przestrzenne centrum Białej Podlaskiej, przyczyniając się do zwiększenia jej konkurencyjności w skali regionalnej i krajowej, poprawy warunków życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa, a także będzie istotnym stymulatorem rozwoju gospodarczego. Bezpośrednim efektem wdrożenia opisywanej inicjatywy będzie:

 1. Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego historycznej części miasta;
 2. Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych (w tym infrastruktury towarzyszącej, np. parkingi, chodniki, sieci techniczne), co wpłynie dodatnio na stan środowiska oraz bezpieczeństwo korzystania z systemu komunikacyjnego;
 3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie system monitoringu i oświetlenie centrum miasta;
 4. Zwiększenie ilości miejsc postojowych, w tym dla niepełnosprawnych;
 5. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni publicznych;
 6. Zwiększenie dostępności do usług społecznych (Ośrodek Misericordia Caritas).

Zakres projektu

 1. Roboty zewnętrzne budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej - remont (wykonanie nowych dachów, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów).
 2. Roboty zewnętrzne basenu i łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej - wykonanie nowego dachu, ścian zewnętrznych (przy basenie), ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów.
 3. Budowa parkingu przy ul. Narutowicza (123 miejsca postojowe) z odcinkiem drogi zbiorczej i dojazdowej oraz pasażem, budowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, zieleńców.
 4. Budowa Placu Rubina - wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem kołowym, budowa małej architektury, oświetlenia, infrastruktury technicznej, wprowadzenie zieleni.
 5. Budowa ulic Łaziennej i Browarnej - wykonanie nawierzchni połączonych dróg dojazdowych wprowadzenie małej architektury i zieleni, budowa oświetlenia, budowa infrastruktury technicznej.
 6. Przebudowa ul. Ciasnej - przebudowa nawierzchni drogi, budowa małej architektury, oświetlenia, infrastruktury technicznej.
 7. Przebudowa ul. Wąskiej - przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej jako ciągu pieszo-jezdnego i częściowo ciągu o rozdzielonym ruchu, przebudowa chodnika, budowa małej architektury, oświetlenia, budowa infrastruktury technicznej.
 8. Przebudowa ul. Sadowej - przebudowa nawierzchni, budowa chodnika, oświetlenia, małej architektury i pasa zieleni, budowa sieci technicznych.
 9. Utworzenie systemu monitoringu na obszarze Centrum - roboty budowlane i dostawy z montażem kamer obrotowych i statycznych (8 szt.), utworzenie centrum nadzoru i wyposażenie go w specjalistyczny sprzęt IT i oprogramowanie, adaptacja i budowa sieci transmisyjnej, zintegrowanie 2 istniejących kamer z systemem, zintegrowanie nadzoru wizyjnego będącego przedmiotem zadania partnera w projekcie z utworzonym systemem.
 10. Zagospodarowanie zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów - roboty budowlane w otoczeniu zabytkowych obiektów kubaturowych - zagospodarowanie zieleni, wykonanie utwardzeń i alejek, oświetlenia, małej architektury i systemu nawodnienia.
 11. Rewitalizacja zabytkowego zespołu szpitalnego należącego do partnera - siedziby ośrodka Caritas w Białej Podlaskiej. Przebudowa i roboty restauratorskie (zewnętrzne) budynku, wykonanie ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, zagospodarowanie zieleni, wykonanie oświetlenia i monitoringu zewnętrznego otoczenia budynku, rekonstrukcja zabytkowej pompy wodnej i zabytkowej rzeźby.
↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.