deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki
w regionie Biała Podlaska - Brześć

Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006

Działanie 2.1
Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego

Koszt projektu

Ogólny koszt projektu: 437 592,20 zł

Dotacje EFRR: 328 194,15 zł (75%)

Galeria

Opis projektu

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

 1. Spotkania studyjne w Brześciu i Białej Podlaskiej W ramach działania odbyły się dwa spotkania studyjne partnerów realizujących projekt, jedno w Białej Podlaskiej, drugie w Brześciu na Białorusi.
 2. Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki dla regionu Biała Podlaska - Brześć. Działanie polegało na przeprowadzeniu profesjonalnych, kompleksowych badań potencjału oraz uwarunkowań regionalnego i lokalnego rynku turystycznego (tzw. audyt turystyczny) oraz opracowaniu Strategii Rozwoju Turystyki w regionie Biała Podlaska - Brześć. Wykonawcą zadania była wyłoniona w trybie przetargu Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
 3. Zakup komputera przenośnego, ekranu projekcyjnego i flipchartu W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt: komputer przenośny - szt. 1, ekran projekcyjny - szt. 1, flipchart - szt.1.
 4. Organizacja szkoleń/warsztatów. W ramach zadania zorganizowano 208 godz. szkoleń języka rosyjskiego i angielskiego oraz pięć dwudniowych (5 x 12 godz.) polsko-białoruskich warsztatów tematycznych p.t.:
  1. "Różnorodność kulturowa i religijna bogactwem regionu Biała Podlaska - Brześć",
  2. "Nieodkryty Wschód - główne atrakcje turystyczne regionu Biała Podlaska - Brześć",
  3. "Możliwości rozwoju turystyki aktywnej w regionie Biała Podlaska - Brześć",
  4. "Produkt turystyczny kluczem do rozwoju turystyki w regionie Biała Podlaska - Brześć",
  5. "Ekoturystyka i turystyka dziedzictwa - zielone szlaki Greenways w regionie Biała Podlaska - Brześć"
 5. Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego, folderu promocyjnego i ulotki informacyjnej. W ramach działania opracowano i wydano przewodnik turystyczny pn.: "Biała Podlaska - Brześć. Nieodkryty Wschód" - 3 tys. egz., folder promocyjny pn. "Między Białą a Brześciem. Piękno nieutracone" - 3 tys. egz. oraz ulotkę informacyjną - 3 tys. egz. Wszystkie wymienione wyżej wydawnictwa zostały wykonane w dwóch wersjach językowych (polskiej i rosyjskiej lub polskiej i angielskiej).
 6. Opracowanie internetowego portalu turystycznego miast Biała Podlaska-Brześć. W ramach działania wykonany został profesjonalny internetowy portal turystyczny regionu Biała Podlaska i Brześć przewodnik.bialapodlaska.pl.
 7. Wizyta robocza w Brześciu. Podczas wizyty doszło do spotkania zespołu koordynującego projekt z białoruskimi partnerami, podczas którego przedyskutowano dotychczasowe działania i uzgodniono zakres prac na kolejny okres. Ponadto zebrane zostały materiały potrzebne do opracowania wydawnictw i portalu internetowego oraz wykonany został materiał zdjęciowy Brześcia i okolic.
 8. Budowa jednolitego systemu identyfikacji atrakcji turystycznych. Na najciekawszych zabytkowych obiektach Białej Podlaskiej umieszczonych zostało 20 szt. nowocześnie zaprojektowanych tablic informacyjnych w języku polskim i angielskim. W centrum miasta pojawiło się oznakowanie turystyczne (tablice z turystycznym planem miasta, strzałki kierunkowe). Ponadto, przy głównych drogach wjazdowych do miasta zainstalowane zostały cztery tzw. "witacze".
 9. Organizacja konferencji. Podczas międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt zaprezentowano jego produkty, w tym przede wszystkim Strategię Rozwoju Turystyki w regionie Biała Podlaska - Brześć na lata 2008 - 2020.
 10. Promocja projektu. W ramach działania zamieszczono 3 ogłoszenia w gazecie regionalnej oraz wykonano 2 stojaki reklamowe i 2 banery reklamowe.
 11. Ewaluacja projektu. W ramach działania przygotowany został raport z realizacji projektu.
↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.