deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Utworzenie lokalnego systemu informacji i kooperacji gospodarczej dla miasta Biała Podlaska

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2008 - 2010

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa II: Infrastruktura Ekonomiczna
Działanie 2.4 Marketing Gospodarczy

Planowany koszt całkowity projektu

356 398,60 PLN

Wielkość dofinansowania

249 479,02 PLN

Udział własny

106 919,58 PLN

Opis projektu

W ramach projektu opracowane zostaną analizy atrakcyjności inwestycyjnej dla miasta jako całości oraz dla obszaru lotniska powojskowego, a na ich podstawie nastąpi opracowanie ofert inwestycyjnych dla wybranych terenów. Powstanie internetowy portal gospodarczy Białej Podlaskiej, na którym znajdować się będą miedzy innymi bazy danych terenów inwestycyjnych i lokalnych przedsiębiorców, a w ramach Wydziału Strategii i Rozwoju utworzony będzie punkt obsługi inwestora. Ponadto, projekt obejmuje opracowanie programu promocji gospodarczej Białej Podlaskiej (założenia polityki promocji, analiza odbiorców i kanałów promocji, opracowanie narzędzi promocji: logo, hasła) oraz promowanie oferty miasta poprzez kampanie w prasie branżowej i Internecie oraz poprzez udział w targach nieruchomości. Realizacja projektu przewidywana jest na lata 2009-2010. Za przeprowadzenie poszczególnych zadań wchodzących w jego skład odpowiadać będą pracownicy Urzędu Miasta oraz wyspecjalizowane podmioty, wyłonione zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Cel projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju Gospodarczego Miasta poprzez rozwój bazy do efektywnej obsługi inwestora, promocję oferty inwestycyjnej miasta, utworzenie kompleksowego systemu informacji gospodarczej, służącego lokalnym firmom oraz zewnętrznym podmiotom gospodarczym zainteresowanym kooperacją lub inwestowaniem w mieście oraz stworzenie wizerunku Białej Podlaskiej jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia biznesu.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.