deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Wzmocnienie potencjału lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju regionu bialskiego

Program PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich - Koordynacja Działań Instytucji Rynku Pracy

Opis projektu

Kluczowym elementem projektu było przeprowadzenie szczegółowych badań lokalnego rynku pracy i opracowanie na ich podstawie długofalowego programu działań na rzecz zatrudnienia - "Strategii działań na rzecz zatrudnienia w mieście Biała Podlaska i powiecie Bialskim na lata 2005-2015". Inne działania zrealizowane w ramach projektu to m.in.:

  • przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedstawicieli instytucji zrzeszonych w Porozumieniu Na Rzecz Rozwoju Regionu Bialskiego z zakresu pozyskiwania środków europejskich na realizację projektów mających na celu wspieranie zatrudnienia
  • opracowanie strony internetowej oraz elektronicznego biuletynu informacyjnego dla instytucji działających w obszarze rynku pracy, których zadaniem będzie sprawna wymiana informacji na temat podejmowanych lokalnie inicjatyw rynku pracy oraz dostarczanie informacji o możliwościach finansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • wzmocnienie potencjału technicznego Bialskiego Centrum Informacji poprzez adaptację pomieszczeń oraz doposażenie biura w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny w celu stworzenia bazy dydaktycznej dostępnej dla wszystkich członków Porozumienia.

Koszt projektu

Ogólny koszt projektu: 26 741,39 EUR

Kwota dofinansowania: 20 040,00 EUR (74,94%)

Cel projektu

Projekt był przedsięwzięciem mającym na celu wzmocnienie potencjału lokalnych instytucji świadczących usługi na rzecz bezrobotnych.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.