deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

01.07.2019 – 30.04.2022

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa XI Włączenie Społeczne

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Koszt całkowity projektu

1 617 621,95 zł

Wartość dofinansowana

Środki UE
1 374 978,65 zł

Krajowe środki publiczne
222 643,30 zł
w tym:

  • budżet państwa: 64 923,29 zł
  • budżet jednostek samorządu terytorialnego (wkład własny): 157 720,01 zł

Opis projektu

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 300 osób (180 K) i 100 rodzin zamieszkałych na  terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska (MOFBP), zagrożonych wykluczeniem społecznym, przywrócenie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w  społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych.

W ramach projektu zaplanowano rozwój kompleksowych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny w formie:

  • specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
  • działań profilaktycznych wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • upowszechnianie działań asystentów rodziny, działań rodzin wspierających,
  • działań wspierających rodzinny zastępcze, rozwoju i upowszechnianiu form rodzinnej pieczy zastępczej,
  • pracy socjalnej.

Głównymi rezultatami projektu będzie wzrost liczby miejsc świadczących usługi społeczne na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.