deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.
Logo projektu Mój dom - kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Mój dom - kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski

Beneficjent

Partnerstwo Gminy Miejskiej Biała Podlaska, Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" oraz organizacji zagranicznych Włoskiej Federacji Organizacji na rzecz Bezdomnych z siedzibą w Rzymie oraz Fundacji Casa della Caritá Angelo Abriani z siedzibą w Mediolanie

Termin realizacji projektu

01.04.2019 – 30.09.2021

Źródło dofinansowania

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Koszt całkowity projektu

1 248 076,08 zł

Wartość dofinansowana UE

1 210 583,08 zł

Udział własny

37 493,00 zł

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności i podniesienie jakości systemu rozwiązywania problemu bezdomności poprzez opracowanie i wdrożenie Gminnego Modelu Wychodzenia z Bezdomności zawierającego wystandaryzowane kompleksowe usługi skierowane do osób bezdomnych w oparciu o model włoski i we współpracy z partnerem ponadnarodowym w ciągu 30 miesięcy.

W ramach realizowanego projektu zostanie przygotowany Gminny Model Wychodzenia z Bezdomności zawierający wystandaryzowane kompleksowe usługi skierowane do osób bezdomnych. Model będzie zawierał usługi w obszarach:

  • interdycyplinarnej pracy socjalnej,
  • zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego,
  • wsparcia psychologicznego,
  • uzależnień,
  • pomocy prawnej,
  • reintegracji społecznej,
  • edukacji,
  • aktywizacji zawodowej,
  • mieszkalnictwa treningowego,
  • mentoringu (asystentury) wspierającego wyjście z bezdomności.

Realizacja Gminnego Modelu Wychodzenia z Bezdomności będzie oparta na współpracy wielosektorowej poprzez zawiązanie partnerstwa lokalnego. Pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, policji, kuratorów sądowych, ngo zostaną przygotowani do pracy z osobami bezdomnymi w ramach Programu wspólnych szkoleń. Odrębne szkolenia zostaną przeprowadzone dla mentorów wspierających wyjście z bezdomności.

Przygotowany Gminny Model Wychodzenia z Bezdomności będzie testowany na grupie docelowej projektu.
W projekcie przewidziano również opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy. Następnie rozwiązanie będzie wdrażane do praktyki, ze wsparciem partnera ponadnarodowego. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania, ze wsparciem partnera ponadnarodowego.

Plakat bezdomny śpi na ławce na ulicy, na plakacie napis Nie bądź obojętny Zareaguj Obojętność Zabija tak samo jak mróz
↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.