deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2017 – 2022

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna
Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich
Budżet Państwa
Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych

Koszt całkowity projektu

24 054 653,56 zł

Wartość dofinansowana

19 406 770,52 zł

Opis projektu

Projekt obejmuje:

  1. Remont i przebudowę budynku przy ul. Łomaskiej 2d, celem przywrócenia mu właściwego stanu technicznego, zagospodarowanie otoczenia, adaptację i zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania przedszkola samorządowego;
  2. Rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Kolejowej 21 na Rodzinny Dom Dziecka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
  3. Rozbiórkę i odbudowę budynku przy ul. Krótkiej 1 z przeznaczeniem pod realizację usług społecznych i funkcjonowanie Bialskiego Centrum Kultury;
  4. Remont i adaptację zabytkowych piwnic budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3;
  5. Modernizację infrastruktury placu targowego u zbiegu ulic Przechodniej i Wąskiej;
  6. Modernizację i rozbudowę budynku przy ul. Wąskiej 4 celem utworzenia hali targowej;
  7. Modernizację infrastruktury miejskich działek wewnątrz obszaru poprzemysłowego (tzw SAS) zajmowanego przez zakłady handlowe i usługowe, w tym wewnętrznego układu drogowego w obszarze działalności gospodarczej z zagospodarowaniem przylegających powierzchni (mała architektura, zieleń, sieci techniczne);
  8. Utworzenie nowej przestrzeni publicznej pomiędzy ul. Wyzwolenia, Drzewieckiego i Kruczą, w tym uporządkowanie i zagospodarowanie małą architekturą (zadaszenia, ławki, urządzenia rekreacyjne, grill itp.) i zielenią, budowa alejek spacerowych, wprowadzenie sieci technicznych, a także wykonanie infrastruktury boisk do siatkówki i piłki nożnej;
  9. Wprowadzenie i uzupełnienie w przestrzeni miejskiej elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci, meble miejskie, stojaki rowerowe w różnych miejscach obszaru rewitalizacji.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.