większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 - 2020

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych

Koszt całkowity projektu

14 735 040,00 zł

Wartość dofinansowania

12 524 784,00 zł

Udział własny

2 210 256,00 zł

Opis projektu

Projekt obejmuje:

 1. Utworzenie pieszo-rowerowej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Krzny, o łącznej długości 11,5 km. Początek ścieżki wyznaczono w m. Porosiuki na terenach należących do Gminy Biała Podlaska, następnie terenami należącymi do Gminy Miejskiej Biała Podlaska do niezagospodarowanego obecnie obszaru, położonego w sąsiedztwie stawów we wschodniej części miasta. Ścieżka przebiegać będzie głównie poprzez tereny zielone. Inwestycja obejmuje m.in.:
  • budowę ścieżek i chodników;
  • przebudowę przejścia dla pieszych i budowę dwóch przejazdów przez drogi publiczne;
  • budowę przejścia pod mostem na Klukówce pozwalającego na bezpieczne przekroczenie drogi krajowej nr 2;
  • budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Klukówce w rejonie stawów;
  • budowę infrastruktury szlaku – m.in. platformy widokowe (budowa czterech wyniesionych obiektów obserwacyjno-widokowych – platformy widokowej, ścieżki wśród drzew w parku edukacyjnym, wiaty do obserwacji migrujących ptaków, platformy widokowej – czatowni w rejonie stawów), podest drewniany, wiaty, osłony przenośnych toalet, obiekty małej architektury, stacje naprawy rowerów, slip kajakowy;
  • budowę infrastruktury technicznej – m.in. oświetlenie, monitoring i infrastrukturą teletechniczna - punkty dostępowe hot-spot w wybranych lokalizacjach;
  • budowę infrastruktury obsługującej szlak – drogi dojazdowe, parkingi;
  • oznakowanie szlaku turystycznego oraz wyposażenie szlaku w tablice informacyjne wg. opracowanego programu edukacyjnego o tematyce przyrodniczej.
  Włączenie w obręb szlaku atrakcyjnego przyrodniczo terenu w pobliżu stawów na Białce. Projekt przewiduje budowę miejsc postojowych i ciągów pieszych i jezdnych. W rejonie stawów zlokalizowana będzie platforma służąca do obserwacji ptaków z ukrycia. Teren zostanie wyposażony w tablice edukacyjne i mapowe, wiaty, obiekty małej architektury, hotele dla owadów.
 2. Budowę letniego pawilonu edukacji przyrodniczej przy ul. Żurawiej.
 3. Utworzenie parku edukacyjnego - miejsca służącego edukacji przyrodniczej na obecnie zaniedbanym terenie położonym w centrum miasta, w sąsiedztwie Zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów. W parku edukacyjnym przewidziano budowę stalowo-drewnianej konstrukcji - ścieżki wśród drzew - umożliwiającej spacer na wysokości 5 m, z wieżą widokową skierowaną w stronę rzeki na wys. 10 m. U podnóża wieży zaplanowano przestrzeń edukacyjną dla dzieci z elementami do nauki poprzez zabawę. Park zostanie wyposażony w tablice edukacyjne, obiekty małej architektury, a także skrzynki dla ptaków i nietoperzy.
 4. Utworzenie serwisu internetowego dla produktu turystycznego, jaki powstanie w wyniku realizacji projektu.
 5. Utworzenie audioprzewodnika – aplikacji na urządzenia mobilne, służącej łatwemu korzystaniu z obiektów.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2020 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.