większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 - 2020

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych

Koszt całkowity projektu

22 264 219,99 zł

Wartość dofinansowana

12 903 676,24 zł

Udział własny

9 360 543,75 zł

Zakres projektu

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Biała Podlaska. Przedmiotem projektu w części należącej do Gminy Miejskiej Biała Podlaska jest:

 1. Budowa, remonty i przebudowa elementów miejskiej infrastruktury drogowej, w tym ścieżek rowerowych, chodników, kładek pieszo – rowerowych, skrzyżowań, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

  ul. Brzeska

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej szerokości 2-2,5 m na długości drogi 3130 m:
   - z betonu asfaltowego o powierzchni 7750 m²;
   - z kostki betonowej o powierzchni 140 m².
  • Przebudowę chodników z kostki brukowej szerokości 1,5-4 m o powierzchni 2880 m².
  • Przebudowę / budowę zjazdów z betonu asfaltowego na powierzchni 1200 m².
  • Przebudowę skrzyżowania ulic Brzeskiej i Rolniczej, polegająca na korekcie przebiegu wlotu ul. Rolniczej do skrzyżowania (zmiana kąta wlotu na końcowym odcinku ul. Rolniczej, prowadząca do jego minimalnego skrócenia) w związku przecięciem końcowego odcinka ul. Rolniczej z budowaną w ulicy Brzeskiej ścieżką rowerową.
  • Przebudowę zjazdów z kostki betonowej na powierzchni 1200 m².
  • Przebudowę kolizji energetycznych, oświetlenia oraz przestawienie sygnalizatorów ulicznych.
  • Budowę 3 stalowych słupów oświetleniowych wraz z kablem zasilającym.

  ul. Sidorska

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej szerokości 2-2,5 m (lokalne poszerzenia w obrębie przejazdów - 3.00 m) i ciągu pieszo rowerowego z betonu asfaltowego szerokości 3 m oraz chodników z kostki betonowej szerokości 1,5-2 m na dł. drogi 2750 m o powierzchni:
   - ścieżka rowerowa, ciąg pieszo –rowerowy – 7000 m²;
   - chodniki 3900 m².
  • Przebudowę zjazdów o powierzchni 420 m².
  • Przebudowę kolizji energetycznych, oświetlenia ulicznego, przestawienie sygnalizatorów ulicznych.
  • Budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED o długości 430 m.

  ul. Janowska

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego szerokości 2-2,5 m o powierzchni 4150 m² na długości drogi 1550 m.
  • Przebudowę chodników z kostki brukowej szerokości 1,5-2 m o powierzchni 3570 m² na długości drogi 1550 m.
  • Przebudowę oraz budowę zatoki autobusowej (długość peronu 20 m) z kostki granitowej o powierzchni 350 m².
  • Przebudowę skrzyżowania ulic: Janowska, Al. Jana Pawła II - poszerzenie jezdni na długości 180 m o powierzchni 650 m².
  • Doświetlenie istniejących przejść dla pieszych oświetleniem fotowoltaicznym typu LED.
  • Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej o powierzchni 950 m².

  Łączna długość zaprojektowanej inwestycji wynosi 1684 m.

  ul. Terebelska (oraz Grunwaldzka, Piłsudskiego)

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego szerokości 2 m o powierzchni 3450 m² na długości drogi 1680 m.
  • Przebudowę chodników z kostki brukowej szerokości 1,7-2 m o powierzchni około 3850 m² na długości drogi 1680 m.
  • Doświetlenie istniejących przejść dla pieszych.
  • Przebudowę miejsc postojowych wraz z drogą manewrową o powierzchni 600 m², długość drogi manewrowej wyniesie 75 m.
  • Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych – 120 m² zjazdów z betonu asfaltowego i 850 m² zjazdów z kostki brukowej.

  Łączna długość zaprojektowanej inwestycji wynosi 1590 m.

  ul. Terebelska (oraz Grunwaldzka, Piłsudskiego)

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego szerokości 2 m na długości drogi 2000 m.
  • Przebudowę chodników z kostki brukowej szer. 1,7-2 m na długości drogi 2000 m.
  • Doświetlenie istniejących przejść dla pieszych.
  • Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

  Łączna długość zaprojektowanej inwestycji wynosi 2000 m.

  ul. Mickiewicza

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o długości ok. 350 mb. i szerokości 2,5-3 m na odcinku od kładki na ul. Mickiewicza do istniejącej ścieżki na al. Tysiąclecia w 49% po terenach ogródków działkowych.
  • Budowę chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm i długości 10 m (pow. 20 m²).
  • Budowę ciągu pieszo-rowerowego poprzez dobudowę do istniejącego chodnika o długości 137 m, szerokości 0,5-1 m i powierzchni 112 m².
  • Remont kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Krznę.

  ul. Kąpielowa

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o długości ok. 795 mb. i szerokości 2,5 m na odcinku od kładki na ul. Kąpielowej do projektowanej ścieżki rowerowej w ul. Brzeskiej i istniejącej w ul. Północnej.
  • Remont kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Krznę.

  ul. Białka

  Zakres zadania obejmuje:

  • Wyznaczenie ścieżki rowerowej na istniejącej jezdni drogi dojazdowej nr 14 przy drodze krajowej nr 2 na odcinku od ul. ks. Brzóski do al. Solidarności o długości drogi ok. 1340 m poprzez zmianę organizacji ruchu.

  ul. Podleśna (Kościelna – Łomaska – Stacyjna - al. Tysiąclecia)

  Zakres zadania obejmuje wyznaczenie ścieżki rowerowej po istniejących nawierzchniach ulicami: Podleśną, Kościelną, Łomaską, Stacyjną i al. Tysiąclecia łączącą istniejące ścieżki rowerowe na ul. Lubelskiej i al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej. Wyznaczenie ścieżki na długości dróg około 2000 m zostanie wykonane poprzez zmianę organizacji ruchu oraz drobne prace polegające na:

  • Wykonaniu ścieżki o szerokości 2 m o nawierzchni bitumicznej i powierzchni 30 m².
  • Przebudowie istniejących ciągów pieszych na powierzchni 40 m².
  • Budowie nowych ciągów pieszo rowerowych o powierzchni 560 m².
  • Budowie chodników na powierzchni 75 m².
  • Przebudowie istniejących zjazdów na powierzchni 40 m².
  • Wykonaniu przejazdów w poprzek ulic.

  ul. Krucza

  Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej szerokości 2 m na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Wyzwolenia na długości około 320 m o powierzchni 587 m² oraz zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 185 m².

 2. Budowa zatok i antyzatok autobusowych

  Zakres zadania obejmuje:

  • budowę antyzatoki autobusowej z przebudową chodnika i peronu oraz budową bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Sidorskiej.
  • budowę zatoki i antyzatoki autobusowej z przebudową chodnika i peronów na ul. Akademickiej.
  • budowę zatoki autobusowej z przebudową chodnika i peronu oraz budową bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki.
 3. Montaż wiat przystankowych, zlokalizowanych na ulicach Janowska – 2 szt., Kościuszki – 1 szt., Akademicka – 2 szt., Sidorska – 1 szt. wraz z towarzyszącą infrastrukturą umożliwiającą dogodne korzystanie z przystanków również przez osoby niepełnosprawne.

 4. Montaż elektronicznych tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zlokalizowanych przy ul. Tysiąclecia przy bazarze – 2 szt., Terebelska przy szpitalu – 1 szt., Sidorska przy PSW – 1 szt., Orzechowa przy Kąpielowej – 1 szt. Tablice będą podawały m.in. czas oczekiwania i odjazdu autobusów oraz zostaną wyposażone w czytelny panel odporny na uderzenia z regulowaną jasnością świecenia dostosowaną do pory dnia. Panele będą posiadały możliwość rozbudowy o funkcję zapowiedzi głosowej dla osób niewidzących bądź niedowidzących.

 5. Zakup taboru – 5 autobusów niskopodłogowych o długości od 10,4 do 12 mb zasilanych biopaliwem B100 oraz olejem napędowym. Autobusy będą umożliwiały podróż minimum 85 pasażerom, w tym nie mniej niż 20 na miejscach siedzących. Autobusy będą napędzane silnikami spełniającymi normę emisji spalin - Euro 6. Skrzynia biegów zostanie wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa w zależności od konfiguracji terenu oraz podczas postoju na przystankach, a komora silnika w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru. Dodatkowo pojazdy zostaną wyposażone w urządzenia chroniące i monitorujące zanieczyszczenie środowiska – elektroniczny system blokujący jazdę – przejście w tryb serwis, w momencie usterki systemu oczyszczania spalin – Ad Blu. Przestrzeń pasażerska będzie chłodzona dzięki klimatyzacji. Wnętrze zostanie wyposażone w homologowane, o ergonomicznym kształcie, wandaloodporne fotele oraz poręcze, rozmieszczone w sposób ułatwiający przemieszczanie się osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostanie wydzielone stanowisko do przewozu osób na wózkach inwalidzkich wraz z rozkładaną ręcznie rampa uchylną, najazdową, umożliwiającą wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego. Autobusy będą monitorowane, wyposażone w kompletny system informacji pasażerskiej, składający się z zewnętrznych i wewnętrznych wyświetlaczy diodowych LED, na których będą wyświetlane informacje o kierunku jazdy, a także głosowe zapowiedzi przystanków. W przestrzeni pasażerskiej zostaną zamontowane gniazdka USB, służące pasażerom do ładowania urządzeń mobilnych. Dodatkowym udogodnieniem dla osób niedowidzących będą umieszczone na poręczach przyciski „przystanek na żądanie” oznakowane w języku Braille'a.


Przedmiotem projektu w części należącej do Gminy Biała Podlaska jest zadanie polegające na budowie ciągów ścieżek rowerowych łączących Białą Podlaską z miejscowościami podmiejskimi Cicibór Duży, Cicibór Mały, Roskosz i Hrud.

Zakres zadania obejmuje w szczególności:

 • Budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o pow. 9900 m², szerokości 2-3 m na długości drogi 4 620 m.
 • Budowę nowych zjazdów indywidualnych z kostki brukowej na powierzchni 200 m².
 • Przebudowę skrzyżowań z betonu asfaltowego na powierzchni 400 m².
 • Budowę zjazdów z dróg publicznych z betonu asfaltowego o powierzchni 300m².
 • Przebudowę zatoki autobusowej.
 • Budowę kładki przez rzekę Klukówkę, długości 27 m.
 • Przebudowę 4 przepustów pod drogą wojewódzką i 3 pod zjazdami.
 • Rozbudowę oświetlenia drogowego na odcinku 300 m.
↩ wróć do listy projektów
© 2006-2020 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.