Strategiczne Inwestycje Terytorialne w Białej Podlaskiej

Projekty Urzędu Miasta (2014 - 2020)

Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych
Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – etap I
Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury
Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
Rewaloryzacja i modernizacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej
Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska
Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej – „Droga ku przyszłości”
Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej
Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej PodlaskiejImprovement of transport accessibility in Brest and Biala Podlaska
Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo-warzywnego i produktów lokalnych - targowiska przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej
Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej
Ekonomik drogą do kariery
Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz
Dobra szkoła - lepsza przyszłość
Szkoła kopalnią diamentów/Shool diamonds mine
Od węgielka do diamentu
Fachowcy z Brzeskiej!
Znam więc lubię!
Mogę więcej!
Przygotowanie programu rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Projekty spółek miejskich (2014-2020)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w spółce Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym
Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW
Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową
© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2019