Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – etap I

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2014 - 2018

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych

Koszt całkowity projektu

1 214 222,97 zł

Wartość dofinansowana

918 303, 59 zł

Udział własny

259 919,38 zł

Opis projektu

Projekt obejmuje:

  1. Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w technologii LED na osiedlu „Pieńki” (ulice: Jastrzębia, Sowia, Gołębia, Lisia, Sobolowa, Opieńkowa, Borowikowa, Sarnia, Jaskółcza, Barwinkowa), ul. Żeromskiego, ul. Warszawskiej (I etap), ul. Granicznej, ul. Ziemiańskiej, ul. Mieszczańskiej oraz przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego tradycyjnego (oprawy sodowe) na oświetlenie LED w ul. Warszawskiej, Bema i Pułaskiego (II etap)
  2. Instalację reduktorów mocy w liniach oświetleniowych wybudowanych w ramach projektu w celu obniżenia mocy oświetlenia i redukcji zużycia energii w późnych porach nocnych.
  3. Budowę systemu pomiaru zanieczyszczenia powietrza i informowania mieszkańców (zakup i montaż na słupach oświetleniowych 10 czujników mierzących stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu, przekazujących informacje bezprzewodowo; zakup systemu informatycznego i usług informatycznych, polegających na integracji czujników ze stroną i aplikacją mobilną miasta, celem prezentacji wyników i informowania mieszkańców).
© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018