Projekt współfinansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dane kontaktowe:
Bialskie Centrum Kultury
im. B. Kaczyńskiego
ul. Warszawska 11
21-500 Biała Podlaska
Alicja Kiryczyńska
tel. 83 341 67 12
e-mail: sekretariat@bck24.pl

Tańce Podlasia i Lubelszczyzny - nasze dziedzictwo

Beneficjent

Bialskie Centrum Kultury

Termin realizacji projektu

2018

Źródło dofinansowania

Projekt współfinansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kulura ludowa i tradycjna"

Koszt całkowity projektu

19 380,00 zł

Wartość dofinansowana

10 000,00 zł

Udział własny

9 380,00 zł

Opis projektu

Projekt ma w celu poszerzanie wiedzy na temat polskiego folkloru ze szczególnym uwzględnieniem regionów Polski Wschodniej. Zakłada organizację cyklu warsztatów tanecznych i spotkań edukacyjnych dla dzieci z ZPiT „Podlasiacy”. Zakłada również warsztaty taneczne dla instruktora zespołu oraz stworzenie nowej choreografii z regionu Suwalszczyzny, uszycie strojów i zaprezentowanie go szerokiej publiczności podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Jarmark u Radziwiłła”.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018