Projekt współfinansowany ze środków Wieloletniego Programu Rządowego "Niepodległa" na lata 2017-2021

Dane kontaktowe:
Bialskie Centrum Kultury
im. B. Kaczyńskiego
ul. Warszawska 11
21-500 Biała Podlaska
Alicja Kiryczyńska
tel. 83 341 67 12
e-mail: sekretariat@bck24.pl

Warto być Polakiem

Beneficjent

Bialskie Centrum Kultury

Termin realizacji projektu

2017

Źródło dofinansowania

Projekt współfinansowany ze środków Wieloletniego Programu Rządowego "Niepodległa" na lata 2017-2021

Koszt całkowity projektu

21 700,00 zł

Wartość dofinansowana

18 300,00 zł

Udział własny

3 400,00 zł

Opis projektu

"Warto być Polakiem" to wspólne obchodzenie przez mieszkańców miasta i regionu rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Rezultatem podjetych działąń było kształtowanie poczucia, jak niezwykle istotna jest pamięć o faktach historycznych.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018