Projekt współfinansowany z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Przebudowa ul. Warszawskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od posesji nr 11 do skrzyżowania z ul. Kopernika

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

lipiec 2018 – grudzień 2018

Źródło dofinansowania

Dotacja celowa w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej

Koszt całkowity projektu

6 668 384,00 zł

Wartość dofinansowana

4 372 869,00 zł

Udział własny

2 340 515,00 zł

Opis projektu

W ramach projektu przebudowana zostanie ulica Warszawska na odcinku 875 metrów, od posesji nr 11 do skrzyżowania z ul. Kopernika. Zostanie wybudowana dwukierunkowa ścieżka rowerowa poza jezdnią od strony prawej o szerokości 2 m i długości ok. 600 m, a także chodniki od strony lewej i prawej o szerokości 2 m, dwa przystanki komunikacyjne wyposażone w perony, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi oraz zjazdy po stronie lewej i prawej. Ponadto, zostaną przebudowane 4 skrzyżowania wraz z przebudową kolidującej sieci uzbrojenia terenu. Przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w wyspy dzielące.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018