Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 - 2019

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2: Cyfrowe Lubelskie

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych

Koszt całkowity projektu

723 692,85 zł

Wartość dofinansowana

615 138,92 zł

Udział własny

108 553,93 zł

Zakres projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną niezbędne prace budowlane, adaptacyjne i instalacyjne, których celem jest dostosowanie pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania serwerowni i pracowni digitalizacji w Muzeum Południowego Podlasia. Zakupione zostanie pełne wyposażenie pracowni tj. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, aparaty oraz inne specjalistyczne urządzenia a także aplikacja służąca opracowaniu i inwentaryzacji zbiorów oraz prezentacji efektów prac digitalizacyjnych. Uruchomiony zostanie dedykowany portal, służący prezentacji wyników digitalizacji, który będzie dostosowany do wymagań osób z niepełnosprawnościami.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018