Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 - 2020

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4: Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Koszt całkowity projektu

12 248 514,75 zł

Wartość dofinansowana

8 997 231,26 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych w mieście Biała Podlaska. Zrealizowanych zostanie łącznie 829 instalacji, w tym: 304 zestawy kolektorów słonecznych, 201 instalacji fotowoltaicznych, 228 powietrznych pomp ciepła oraz 96 pieców na biomasę. Ponadto zostanie wdrożony system do zarządzania energią z OZE w oparciu o technologie informacyjno – komunikacyjne. Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: www.oze.bialapodlaska.pl.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018