Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 - 2020

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych

Koszt całkowity projektu

22 264 219,99 zł

Wartość dofinansowana

12 903 676,24 zł

Udział własny

9 360 543,75 zł

Zakres projektu

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Biała Podlaska. Przedmiotem projektu w części należącej do Gminy Miejskiej Biała Podlaska jest:

 1. Budowa, remonty i przebudowa elementów miejskiej infrastruktury drogowej, w tym ścieżek rowerowych, chodników, kładek pieszo – rowerowych, skrzyżowań, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

  ul. Brzeska

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej szerokości 2-2,5 m na długości drogi 3130 m:
   - z betonu asfaltowego o powierzchni 7750 m²;
   - z kostki betonowej o powierzchni 140 m².
  • Przebudowę chodników z kostki brukowej szerokości 1,5-4 m o powierzchni 2880 m².
  • Przebudowę / budowę zjazdów z betonu asfaltowego na powierzchni 1200 m².
  • Przebudowę skrzyżowania ulic Brzeskiej i Rolniczej, polegająca na korekcie przebiegu wlotu ul. Rolniczej do skrzyżowania (zmiana kąta wlotu na końcowym odcinku ul. Rolniczej, prowadząca do jego minimalnego skrócenia) w związku przecięciem końcowego odcinka ul. Rolniczej z budowaną w ulicy Brzeskiej ścieżką rowerową.
  • Przebudowę zjazdów z kostki betonowej na powierzchni 1200 m².
  • Przebudowę kolizji energetycznych, oświetlenia oraz przestawienie sygnalizatorów ulicznych.
  • Budowę 3 stalowych słupów oświetleniowych wraz z kablem zasilającym.

  ul. Sidorska

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej szerokości 2-2,5 m (lokalne poszerzenia w obrębie przejazdów - 3.00 m) i ciągu pieszo rowerowego z betonu asfaltowego szerokości 3 m oraz chodników z kostki betonowej szerokości 1,5-2 m na dł. drogi 2750 m o powierzchni:
   - ścieżka rowerowa, ciąg pieszo –rowerowy – 7000 m²;
   - chodniki 3900 m².
  • Przebudowę zjazdów o powierzchni 420 m².
  • Przebudowę kolizji energetycznych, oświetlenia ulicznego, przestawienie sygnalizatorów ulicznych.
  • Budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED o długości 430 m.

  ul. Janowska

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego szerokości 2-2,5 m o powierzchni 4150 m² na długości drogi 1550 m.
  • Przebudowę chodników z kostki brukowej szerokości 1,5-2 m o powierzchni 3570 m² na długości drogi 1550 m.
  • Przebudowę oraz budowę zatoki autobusowej (długość peronu 20 m) z kostki granitowej o powierzchni 350 m².
  • Przebudowę skrzyżowania ulic: Janowska, Al. Jana Pawła II - poszerzenie jezdni na długości 180 m o powierzchni 650 m².
  • Doświetlenie istniejących przejść dla pieszych oświetleniem fotowoltaicznym typu LED.
  • Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej o powierzchni 950 m².

  Łączna długość zaprojektowanej inwestycji wynosi 1684 m.

  ul. Terebelska (oraz Grunwaldzka, Piłsudskiego)

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego szerokości 2 m o powierzchni 3450 m² na długości drogi 1680 m.
  • Przebudowę chodników z kostki brukowej szerokości 1,7-2 m o powierzchni około 3850 m² na długości drogi 1680 m.
  • Doświetlenie istniejących przejść dla pieszych.
  • Przebudowę miejsc postojowych wraz z drogą manewrową o powierzchni 600 m², długość drogi manewrowej wyniesie 75 m.
  • Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych – 120 m² zjazdów z betonu asfaltowego i 850 m² zjazdów z kostki brukowej.

  Łączna długość zaprojektowanej inwestycji wynosi 1590 m.

  ul. Terebelska (oraz Grunwaldzka, Piłsudskiego)

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego szerokości 2 m na długości drogi 2000 m.
  • Przebudowę chodników z kostki brukowej szer. 1,7-2 m na długości drogi 2000 m.
  • Doświetlenie istniejących przejść dla pieszych.
  • Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

  Łączna długość zaprojektowanej inwestycji wynosi 2000 m.

  ul. Mickiewicza

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o długości ok. 350 mb. i szerokości 2,5-3 m na odcinku od kładki na ul. Mickiewicza do istniejącej ścieżki na al. Tysiąclecia w 49% po terenach ogródków działkowych.
  • Budowę chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm i długości 10 m (pow. 20 m²).
  • Budowę ciągu pieszo-rowerowego poprzez dobudowę do istniejącego chodnika o długości 137 m, szerokości 0,5-1 m i powierzchni 112 m².
  • Remont kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Krznę.

  ul. Kąpielowa

  Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o długości ok. 795 mb. i szerokości 2,5 m na odcinku od kładki na ul. Kąpielowej do projektowanej ścieżki rowerowej w ul. Brzeskiej i istniejącej w ul. Północnej.
  • Remont kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Krznę.

  ul. Białka

  Zakres zadania obejmuje:

  • Wyznaczenie ścieżki rowerowej na istniejącej jezdni drogi dojazdowej nr 14 przy drodze krajowej nr 2 na odcinku od ul. ks. Brzóski do al. Solidarności o długości drogi ok. 1340 m poprzez zmianę organizacji ruchu.

  ul. Podleśna (Kościelna – Łomaska – Stacyjna - al. Tysiąclecia)

  Zakres zadania obejmuje wyznaczenie ścieżki rowerowej po istniejących nawierzchniach ulicami: Podleśną, Kościelną, Łomaską, Stacyjną i al. Tysiąclecia łączącą istniejące ścieżki rowerowe na ul. Lubelskiej i al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej. Wyznaczenie ścieżki na długości dróg około 2000 m zostanie wykonane poprzez zmianę organizacji ruchu oraz drobne prace polegające na:

  • Wykonaniu ścieżki o szerokości 2 m o nawierzchni bitumicznej i powierzchni 30 m².
  • Przebudowie istniejących ciągów pieszych na powierzchni 40 m².
  • Budowie nowych ciągów pieszo rowerowych o powierzchni 560 m².
  • Budowie chodników na powierzchni 75 m².
  • Przebudowie istniejących zjazdów na powierzchni 40 m².
  • Wykonaniu przejazdów w poprzek ulic.

  ul. Krucza

  Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej szerokości 2 m na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Wyzwolenia na długości około 320 m o powierzchni 587 m² oraz zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 185 m².

 2. Budowa zatok i antyzatok autobusowych

  Zakres zadania obejmuje:

  • budowę antyzatoki autobusowej z przebudową chodnika i peronu oraz budową bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Sidorskiej.
  • budowę zatoki i antyzatoki autobusowej z przebudową chodnika i peronów na ul. Akademickiej.
  • budowę zatoki autobusowej z przebudową chodnika i peronu oraz budową bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki.
 3. Montaż wiat przystankowych, zlokalizowanych na ulicach Janowska – 2 szt., Kościuszki – 1 szt., Akademicka – 2 szt., Sidorska – 1 szt. wraz z towarzyszącą infrastrukturą umożliwiającą dogodne korzystanie z przystanków również przez osoby niepełnosprawne.

 4. Montaż elektronicznych tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zlokalizowanych przy ul. Tysiąclecia przy bazarze – 2 szt., Terebelska przy szpitalu – 1 szt., Sidorska przy PSW – 1 szt., Orzechowa przy Kąpielowej – 1 szt. Tablice będą podawały m.in. czas oczekiwania i odjazdu autobusów oraz zostaną wyposażone w czytelny panel odporny na uderzenia z regulowaną jasnością świecenia dostosowaną do pory dnia. Panele będą posiadały możliwość rozbudowy o funkcję zapowiedzi głosowej dla osób niewidzących bądź niedowidzących.

 5. Zakup taboru – 5 autobusów niskopodłogowych o długości od 10,4 do 12 mb zasilanych biopaliwem B100 oraz olejem napędowym. Autobusy będą umożliwiały podróż minimum 85 pasażerom, w tym nie mniej niż 20 na miejscach siedzących. Autobusy będą napędzane silnikami spełniającymi normę emisji spalin - Euro 6. Skrzynia biegów zostanie wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa w zależności od konfiguracji terenu oraz podczas postoju na przystankach, a komora silnika w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru. Dodatkowo pojazdy zostaną wyposażone w urządzenia chroniące i monitorujące zanieczyszczenie środowiska – elektroniczny system blokujący jazdę – przejście w tryb serwis, w momencie usterki systemu oczyszczania spalin – Ad Blu. Przestrzeń pasażerska będzie chłodzona dzięki klimatyzacji. Wnętrze zostanie wyposażone w homologowane, o ergonomicznym kształcie, wandaloodporne fotele oraz poręcze, rozmieszczone w sposób ułatwiający przemieszczanie się osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostanie wydzielone stanowisko do przewozu osób na wózkach inwalidzkich wraz z rozkładaną ręcznie rampa uchylną, najazdową, umożliwiającą wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego. Autobusy będą monitorowane, wyposażone w kompletny system informacji pasażerskiej, składający się z zewnętrznych i wewnętrznych wyświetlaczy diodowych LED, na których będą wyświetlane informacje o kierunku jazdy, a także głosowe zapowiedzi przystanków. W przestrzeni pasażerskiej zostaną zamontowane gniazdka USB, służące pasażerom do ładowania urządzeń mobilnych. Dodatkowym udogodnieniem dla osób niedowidzących będą umieszczone na poręczach przyciski „przystanek na żądanie” oznakowane w języku Braille'a.


Przedmiotem projektu w części należącej do Gminy Biała Podlaska jest zadanie polegające na budowie ciągów ścieżek rowerowych łączących Białą Podlaską z miejscowościami podmiejskimi Cicibór Duży, Cicibór Mały, Roskosz i Hrud.

Zakres zadania obejmuje w szczególności:

 • Budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o pow. 9900 m², szerokości 2-3 m na długości drogi 4 620 m.
 • Budowę nowych zjazdów indywidualnych z kostki brukowej na powierzchni 200 m².
 • Przebudowę skrzyżowań z betonu asfaltowego na powierzchni 400 m².
 • Budowę zjazdów z dróg publicznych z betonu asfaltowego o powierzchni 300m².
 • Przebudowę zatoki autobusowej.
 • Budowę kładki przez rzekę Klukówkę, długości 27 m.
 • Przebudowę 4 przepustów pod drogą wojewódzką i 3 pod zjazdami.
 • Rozbudowę oświetlenia drogowego na odcinku 300 m.
© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018