Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej – „Droga ku przyszłości”

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Os priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna,

Działanie: 13.7 Infrastruktura szkolna

Koszt całkowity projektu

424 188,99 zł

Wartość dofinansowana

350 015, 53 zł

Udział własny

74 173,46 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest urządzenie pracowni informatycznych i biologicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej. Pracownie zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Dzięki nowemu wyposażeniu możliwa stanie się praca z uczniami metodą eksperymentu z uwzględnieniem rozwoju ich kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności pracy zespołowej. Wszystko po to, żeby w pełni rozwijać zdolności i kompetencje uczniów i stworzyć solidną podstawę do dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018