Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

BWiK „WOD-KAN” SP. z o.o.
ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska
Halina Ustjanowska
tel. 83 342 60 71 wew. 148 e-mail: h.ustjanowska@bwikwodkan.pl

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w spółce Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN

Beneficjent

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Termin realizacji projektu

02.2018 – 12.2018

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 4: Energia Przyjazna Środowisku

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Koszt całkowity projektu

699 344,75 zł

Wartość dofinansowana

314 705,13 zł

Udział własny

384 639,62 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni słonecznej, która będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby pomp ciepła. Aktualnie istniejące pompy ciepła włączone są w system centralnego ogrzewania budynków należących do Spółki. Pompy ciepła wykorzystują ciepło wody wydobywanej w studniach. Do swojej pracy potrzebują energii elektrycznej. Dzięki budowie elektrowni słonecznej energia elektryczna będzie produkowana w sposób ekologiczny i będzie dostarczana do pomp ciepła. Realizacja inwestycji ograniczy zużycie energii elektrycznej oraz będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018