Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Dane kontaktowe:

BWiK „WOD-KAN” SP. z o.o.
ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska
Halina Ustjanowska
tel. 83 342 60 71 wew. 148 e-mail: h.ustjanowska@bwikwodkan.pl

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Termin realizacji projektu

03.2018 - 06.2021

Źródło dofinansowania

Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Koszt całkowity projektu

53 179 622,68 zł

Wielkość dofinansowana

27 030 000,00 zł

Udział własny

26 149 622,68 zł

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie odbierania i ulepszonego oczyszczania 100% ładunku zanieczyszczeń pochodzących z aglomeracji Biała Podlaska w zakresie redukcji biogenów dla zapewnienia zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych dla ochrony jednolitej części wód, a także uzyskanie wysokiej adaptacyjności systemu na zmiany klimatu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na oczyszczalni ścieków przy ul. Brzegowej;
  • Przebudowa i modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków przy ul. Brzegowej;
  • Przebudowa i modernizacja centralnej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza;
  • Zakup sprzętu do eksploatacji systemu obniżającego jego awaryjność i straty wody oraz usprawniającego gospodarkę osadową oczyszczalni: samochodów specjalistycznych, koparko-ładowarki, ciągnika;
  • Budowa zintegrowanego systemu GIS (ang. Geographic Information System) do zarządzania sieciami z uwzględnieniem adaptacyjności do zmian klimatu (system plus punkty pomiarowe i monitoring).

Realizacja projektu przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Białej Podlaskiej.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018