Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Przygotowanie programu rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.

Źródło dofinansowania

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżet państwa.

Planowany koszt projektu

137 366,60 zł

Wartość dofinansowana

123 629,94 zł

Udział własny

13 736,66 zł

Opis projektu

W ramach projektu opracowano i uzgodniono Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018