Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w mieście Biała Podlaska

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

październik 2014 – listopad 2015

Źródło dofinansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Koszt projektu

93 325,00 zł

Wartość dofinansowana

79 326,25 zł

Udział własny

13 998,75 zł

Opis projektu

Zakres projektu obejmował:

  1. Opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii na obszarze miasta Biała Podlaska zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW oraz Porozumienia Burmistrzów.
  2. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska zgodnie z zakresem wymaganym przez NFOŚiGW.
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska.
  4. Przeprowadzenie akcji promocyjnej dot. projektu oraz zagadnień niskiej emisji.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018