Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Miejski Zakład Komunikacyjny
w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.
Stacja Obsługi

ul. Brzegowa 2
21-500 Biała Podlaska
Marek Dakus
tel. 83 343 27 95 w. 16
e-mail: mdakus@mzkbp.pl

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową

Beneficjent

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.

Termin realizacji projektu

styczeń 2018 r. – sierpień 2018 r.

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarcza Niskoemisyjna,
Działanie 5.1: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Koszt całkowity projektu

2 253 678,03 zł

Wartość dofinansowana

721 045,47 zł

Udział własny

1 532 632,60 zł

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, poprzez wykonanie elementów termomodernizacyjnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wykonanie usprawnień ograniczających zużycie energii elektrycznej.

Opis projektu

Zakres prac związanych z termomodernizacją budynków Spółki:

  • Docieplenie ścian kondygnacji
  • Przebudowa budynku warsztatowego
  • Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej
  • Zaprojektowanie i zainstalowanie systemu zarządzania energią

Zakres prac obejmie min: zmianę lokalizacji urządzeń warsztatowych, zamurowanie istniejących otworów, przebudowę kanałów przeglądowych, wykonanie ścianek działowych, nadproża w ścianach wewnętrznych, wymianę bram garażowych, remont posadzki w zapleczu warsztatowo-biurowym, remont posadzki w halach warsztatowych, tynki ścienne, okładziny w kanale, roboty malarskie, wymianę drzwi wewnętrznych, przebudowę instalacji CO, wymianę dachu w części budynku, wymianę rynien malowanie konstrukcji dachowej, montaż instalacji wyciągu spalin, wykonanie opaski z kostki brukowej.

Zakres prac obejmie również montaż i doposażenie warsztatu m.in. w linię diagnostyczną dla pojazdów pow. 3.5t, sprężarkę śrubową i inne urządzenia.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018