Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 6
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Adama Mickiewicza
w Białej Podlaskiej

ul. Leszczynowa 16
21-500 Biała Podlaska
Bogdan Wójcik
tel. 83 341-67-49
e-mail: zso2bp@poczta.onet.pl

Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska / Szkoła Podstawowa nr 6
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

01.09.2017 – 30.06.2019

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 12.Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,

Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne

Koszt całkowity projektu

628 441,24 zł

Wartość dofinansowana

545 441,24 zł

Udział własny

83 000 zł

Opis projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu atrakcyjności oferty dydaktycznej i jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej w oparciu o innowacyjne programy nauczania, wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz umożliwienie rozwoju zainteresowań.
Grupą docelową są uczniowie/uczennice klas I – VIII SP nr 6 w liczbie 412 osób.
Głównymi zadaniami projektu są zajęcia z matematyki, języka angielskiego oraz zajęcia rozwijające zainteresowania: z programowania, grafiki komputerowej i wideo oraz przyrodnicze.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018