Projekt współfinansowany z dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 r.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Społecznej,
Kultury i Sportu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Anna Skrodziuk
tel. 83 341 61 65
e-mail: anna.skrodziuk@bialapodlaska.pl

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu C
w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

06.2017 – 12.2017

Źródło dofinansowania

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego z rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 r. na realizacje zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Całkowity koszt projektu

960 123,25 zł

Wartość dofinansowana

759 665,25 zł

Udział własny

200 458 zł

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie samodzielności osób, wymagających opieki i pomocy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym poprzez utworzenie placówki ukierunkowanej na osoby z zaburzeniami typu C, które z racji ograniczeń nie są w stanie w pełni samodzielnie funkcjonować w zakresie samoobsługi i podstawowych czynności życia codziennego. ŚDS przeznaczony jest dla 30 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, zaburzenia osobowości i zachowania).

Opis projektu

W ramach zrealizowanej inwestycji rozbudowano, przebudowano oraz zmieniono sposób użytkowania budynku administracji publicznej na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Brzeskiej 36A w Białej Podlaskiej. W ramach inwestycji wykonano:

  • roboty rozbiórkowe i ziemne;
  • izolacje oraz docieplenie wraz z elewacją;
  • modernizacje instalacji wewnętrznych wraz z montażem osprzętu;
  • montaż windy i wymianę pieca;
  • przeprowadzono prace wykończeniowe;
  • utwardzono teren.

Przed uruchomieniem placówki dokonano zakupu pierwszego wyposażenia: mebli i zabudowy meblowej, komputerów, sprzętu RTV i tzw. dużego oraz małego AGD, materiałów biurowych, wyposażenia o charakterze rehabilitacyjnym i medycznym oraz innych artykułów związanych z użytkowaniem obiektu.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018