Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Poprawa dostępności transportowej
w Brześciu i Białej Podlaskiej

Beneficjent

Partnerstwo Przedsiębiorstwa Zarządu i Eksploatacji Dróg w Brześciu (КУП Бресткое дорожно-экусплуатациооное предприятие) i Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 – 2020

Źródło dofinansowania

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020

Koszt całkowity projektu

2 492 738,23 Euro (1 209 229,34 Euro część Gminy Miejskiej Biała Podlaska)

Wartość dofinansowana

2 234 464,41 Euro (1 088 306,41 Euro część Gminy Miejskiej Biała Podlaska)

Udział własny

249 273,82 Euro (120 922,93 Euro wkład własny Gminy Miejskiej Biała Podlaska)

Opis projektu

Projekt składa się z prac budowalnych po stronie polskiej i białoruskiej, oraz wspólne realizowanych działań promocyjnych i pogłębiających współprace transgraniczną. W Brześciu, w ciągu ul. Warszawskiej i Moskiewskiej, zostanie zmodernizowanych 7 skrzyżowań, na których zostaną zamontowane elementy systemu inteligentnego zarzadzania ruchem. Dodatkowo powstające Centrum Zarzadzania Ruchem zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

W Białej Podlaskiej zostaną przebudowane dwa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską i al. Solidarności. W ich miejsce powstaną skrzyżowania typu rondo.

W ramach działań promocyjnych i współpracy transgranicznej w wybranych szkołach w Brześciu i w Białej Podlaskiej będą prowadzone kursy pierwszej, kursy na kartę rowerową oraz konkurs z nagrodami na wykonanie pracy artystycznej związanej z bezpieczeństwem transportu.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018