Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo-warzywnego
i produktów lokalnych - targowiska przy Al. Tysiąclecia
w Białej Podlaskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo-warzywnego i produktów lokalnych - targowiska przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej” mająca na celu zapewnienie konkurencyjnych warunków sprzedaży lokalnych produktów rolnych, w tym żywności ekologicznej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2017.05.01 - 2019.09.30

Źródło dofinansowania

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

Planowany koszt projektu

1 571 576,58 zł

Wartość dofinansowana

999 994,00 zł

Udział własny

571 582,58 zł

Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Białej Podlaskiej dostępu do dobrej jakości lokalnych produktów rolnych, w tym żywności ekologicznej a także konkurencyjnych warunków ich sprzedaży. Po rozbudowie targowiska powstanie 225 stanowisk do sprzedaży takich produktów.

Zakres projektu

Projekt przewiduje budowę wiaty handlowej, co sprawi, że większa część powierzchni handlowej targowiska będzie zadaszona. W północnej części obiektu zostanie wybudowany nowy plac do sprzedaży płodów rolnych bezpośrednio z samochodów. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa i przyłącze do kanału burzowego. Ponadto przewidziana jest budowa oświetlenia obiektu (aktualnie jest on tylko częściowo oświetlony).

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018