Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Białej Podlaskiej

ul. Piłsudskiego 36
21-500 Biała Podlaska
Katarzyna Stelmaszuk
tel. 83 341-67-87
e-mail: sekretariat@zsz1.edu.pl

Ekonomik drogą do kariery

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

2017.10.02 – 2019.08.31

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4. Kształcenie zawodowe

Planowany koszt projektu

2 113 629,85 zł

Wielkość dofinansowana

1 796 585,37 zł

Udział własny

211 511,00 zł

Cel projektu

Celem projektu “Ekonomik drogą do kariery” jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1, w ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej oraz wzrost mobilności zawodowej 240 uczniów służący zwiększeniu szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Celem jest również podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych u 10 nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego.

Zakres projektu

W zakresie zadań do zrealizowania w czasie trwania projektu znajdują się przede wszystkim staże krajowe dla 60 uczniów Technikum nr 1 (w tym 32 kobiet i 28 mężczyzn) oraz staże miejscowe dla 180 uczniów Technikum nr 1 (w tym 97 kobiet i 83 mężczyzn). Aby umożliwić uczniom pozyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych zostaną zrealizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne: Kurs Carvingu, kurs baristy, kurs barmański, kurs dekoracji karmelowych, kurs dekoracji cukierniczych, Obsługa klienta, Profesjonalna sekretarka, Magazynier, Przedstawiciel handlowy, Kwalifikacje zawodowe, Język obcy zawodowy.

W ramach projektu podniesione zostaną również kwalifikacje zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego.

Dzięki realizacji zadań zostanąś również doposażone pracownie kształcenia zawodowego, wśród nich: pracownia ekonomiczna, pracownia handlowa, pracownia teleinformatyczna, pracownia spedycyjno-logistyczna, pracownia hotelarska.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018