Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2017.03. - 2017.06.

Źródło dofinansowania

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016.

Planowany koszt projektu

2 552 122,58 zł

Wielkość dofinansowana

1 270 957,00 zł

Udział własny

1 281 165,58 zł

Cel projektu

Celem projektu była poprawa stanu technicznego boiska i umożliwienie wydłużenia okresu użytkowania obiektu w ciągu roku. Realizacja inwestycji pozwoliła na stworzenie odpowiedniej bazy szkoleniowej co wpłynie na podniesienie umiejętności piłkarskich zawodników i przełoży się na lepsze wyniki sportowe, rozszerzy ofertę sportową dla innych klubów, wpłynie na zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz umożliwi realizację imprez sportowych poza sezonem.

Zakres projektu

W ramach realizacji inwestycji wykonano boisko o wymiarach zewnętrznych 115x75m o polu do gry w piłkę nożną o wymiarach 68x105m ze strefami bezpieczeństwa o szerokości 3,5 m za liniami bocznymi i 5,0 m za liniami bramkowymi. Podbudowa została wykonana z kruszyw, nawierzchnia z trawy syntetycznej na podkładzie absorbującym uderzenie. Wyposażenie boiska stanowią dwie bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,33x2,44m. Powierzchnia pokryta sztuczną nawierzchnią wynosi 8625 m². Nawierzchnia boiska, wraz ze strefami bezpieczeństwa, jest obramowana obrzeżem betonowym 6 x 30 cm, posadowionym w ławie betonowej. W ramach inwestycji wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód deszczowych z boiska oraz przyłącze energetyczne do zasilania instalacji oświetlenia boiska.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018